Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » RAKOVINA PĽÚC NAJVIAC OHROZUJE FAJČIAROV
ADVERTORIAL

Rakovina pľúc je predovšetkým chorobou fajčiarov. Na svedomí ju však nemá iba fajčenie. Zhubné ochorenie pľúc je na svete najčastejšou príčinou smrti spomedzi všetkých typov rakoviny. O príčinách vzniku, príznakoch, diagnostike a liečbe hovorí primárka MUDr. Milada Veselá z Univerzitnej Nemocnice Bratislava.

MUDr. MILADA VESELÁ

Oddelenie klinickej onkológie. Zástupca prednostu Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB Univerzitná nemocnica Bratislava.

Čo je karcinóm pľúc?

Karcinóm pľúc je rakovina, ktorá vychádza z pľúc. Jej vznik spôsobuje nekontrolovateľný rast buniek. Táto choroba je celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí spomedzi všetkých typov rakoviny.

Aké sú rizikové faktory rakoviny pľúc?

Rakovina pľúc úzko súvisí s fajčením. Fajčiari majú najväčšie riziko jej vzniku, ale vyskytuje sa aj u ľudí, ktorí nikdy nefajčili. Riziko predstavujú aj iné faktory: ak ste podstúpili radiačnú liečbu oblasti hrudníka pre iný typ rakoviny, boli ste vystavení radónu, azbestu a iným látkam známym karcinogenitou (arzén, chróm, nikel).

Ktoré symptómy rakoviny pľúc sú najčastejšie?

Príznaky rakoviny pľúc sa zvyčajne vyskytujú v pokročilom štádiu. Najčastejším príznakom je kašeľ. U fajčiarov s chronickým kašľom sa objavuje jeho zmena. Môže byť častejší, suchý a dráždivý, vzniká dráždením dýchacích ciest spôsobeným rastom nádoru. Približne polovica pacientov s karcinómom pľúc vykašliava krv.

Ďalší príznak je dýchavičnosť. Ak je nádor v hlavných dýchacích cestách, môžeme počuť aj chrapot alebo pískanie. Pacienti s pokročilým pľúcnym karcinómom udávajú neurčitú bolesť v hrudníku.

Aj rakovina pľúc v rodinnej anamnéze je rizikový faktor.

Ako prebieha diagnostika tejto choroby?

Základným vyšetrením je RTG hrudníka. Na bližšiu špecifikáciu nálezu je však potrebné CT vyšetrenie. Vyšetrením sa stanovuje štádium ochorenia, či je ochorenie lokálne pokročilé a prítomnosť vzdialených metastáz. Magnetická rezonancia sa využíva hlavne na zachytenie metastáz v mozgu, v chrbtici a miechovom kanáli.

Najčastejšie sa na diagnostiku pľúcnych nádorov používa bronchoskopia. Patológ zo vzoriek určí typ pľúcneho karcinómu. Biopsia nádorového tkaniva je nevyhnutná na stanovenie terapeutického postupu.

Aké máme možnosti liečby?

Rakovina pľúc nie je jedna, má viac typov podľa toho, z akých buniek vznikla a aký má genetický profil. Odhalenie genetických zmien, špecifických pre každého pacienta, pomáha pri vytváraní individuálneho liečebného plánu.

Liečba včasných štádií môže byť radikálna, chirurgická, ak je rakovina obmedzená na pľúca. Môže byť odporučená aj chemoterapia pred operáciou a rádioterapia a chemoterapia po operácii. Imunoterapia využíva imunitný systém na boj proti rakovine. Vhodnú liečbu vyberá onkológ.


C-APROM/SK/ALUN/0029
Dátum poslednej aktualizácie reklamy: marec/2022

Ďalší článok