Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » PREČO JE DÔLEŽITÁ VČASNÁ PREVENCIA PRE ODHALENIE KARCINÓMOV TRÁVIACEHO TRAKTU?
ADVERTORIAL

Karcinómy tráviaceho traktu tvoria vysoké percento onkologických ochorení, ktorých úmrtnosť je veľmi vysoká. Príčinou vysokej mortality týchto ochorení je hlavne neskorá diagnóza. Pravidelnou a včasnou prevenciou sa tak môžete vyhnúť smrteľnej rakovine konečníka a hrubého čreva.


Výskyt ochorenia a problémy pri jeho včasnej diagnostike

Slovensko je druhou krajinou na svete s najčastejšie diagnostikovaným kolorektálnym karcinómom, v úmrtnosti na toto ochorenie Slovensko obsadilo v rámci EÚ tretie miesto.

Najväčším problémom pre diagnózu tohto ochorenia je fakt, že pacient nepociťuje dlhší čas žiadnu bolesť, prípadne iné ľahko identifikovateľné príznaky. Najčastejším príznakom tohto ochorenia je práve skryté krvácanie v stolici, ktoré pacient voľným okom nevie odhaliť.

U koho najčastejšie vzniká karcinóm?

Riziko výskytu karcinómov tráviaceho traktu stúpa s pribúdajúcim vekom a preto zvýšené riziko kolorektálneho karcinómu sa najčastejšie vyskytuje u ľudí nad 50 rokov, pričom u mužov prevažuje rakovina konečníka a u žien rakovina hrubého čreva.

Väčšiu pravdepodobnosť tohto ochorenia majú ženy, u ktorých bola diagnostikovaná rakovina prsníka, maternice a vaječníkov. Kolorektálny karcinóm býva častejší aj pri ľuďoch, ktorých postihuje diabetes, či majú osobnú predispozíciu na túto chorobu, a to zápalovým ochorením hrubého čreva a Crohnovou chorobou.

Dôležitú prevenciu na krv v stolici zvládnete aj sami doma – otestovaním

Testovanie na skryté krvácanie v stolici je súčasťou preventívnej prehliadky v ambulancii všeobecného lekára po 50. roku života a vykonáva sa raz za jeden až dva roky. Táto prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia pacienta a v prípade odhalenia problémov obvodný lekár odporučí na ďalšie vyšetrenia u špecialistu.  

Aj napriek tomu, že výskyt týchto karcinómov s pribúdajúcim vekom narastá, neodporúča sa čakať s testovaním na krv v stolici až do tohto veku. Práve včasné odhalenie karcinómu vedie k úspešnej liečbe pacientov, kde bola sledovaná až 90% šanca na uzdravenie. 

Otestovať sa na krv v stolici však môžete aj sami doma bez návštevy lekára. Krv v stolici viete odhaliť jednoduchým testom, ktorý je bežne dostupný v lekárni. Výhodou týchto testov je ich jednoduché vykonanie, rýchly a presný výsledok a v neposlednom rade ich cenová dostupnosť.

Hemoglobín FOB TEST
Hemoglobín FOB 3 v 1 TEST

Kedy zvýšiť pozornosť?

Ak máte príznaky ako je nepravidelná stolica, hnačky, zápchy, svrbenie konečníka, nadúvanie, bolestivé uvoľňovanie vetrov, pocit plnosti, kŕče či neúmyselnú stratu hmotnosti a nechutenstvo, môžete vykonať jednoduchý test aj doma.

Ak by test vyšiel pozitívne, neodkladajte návštevu lekára. Krvácanie v stolici nemusí nutne znamenať, že máte rakovinu, ale niečo sa deje. Preto aj pri nebolestivých vedľajších príznakoch a odhalení krvi v stolici navštívte špecialistu. Čím skôr sa krvácanie odhalí, tým väčšiu šancu máte na vyliečenie.

Aj zdravý životný štýl pôsobí ako prevencia pred ochorením 

V rámci prevencie pred karcinómom je dôležitá aj životospráva a zdravý jedálniček. Nahraďte živočíšne tuky za rastlinné a uprednostňuje olivový olej. Namiesto červeného mäsa a údenín jedzte hydinu a ryby. Doprajte si dostatok vlákniny z ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov. Nepreháňajte to s pivom a alkoholom. Taktiež sa dostatočne pohybujte a udržiavajte si správnu telesnú hmotnosť.

Obezita zvyšuje riziko tohto ochorenia u mužov na dvojnásobok a u žien o 40 %. Napokon, zdravý životný štýl pôsobí priaznivo na telo aj myseľ a zamedzí výskyt aj iných ťažkostí ako je kolorektálny karcinóm.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » PREČO JE DÔLEŽITÁ VČASNÁ PREVENCIA PRE ODHALENIE KARCINÓMOV TRÁVIACEHO TRAKTU?
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article