Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » MICHAELA ČOBEJOVÁ: DÔLEŽITÝ ODKAZ VŠETKÝM MAMIČKÁM O HPV VÍRUSE
ADVERTORIAL

Vakcína proti ľudskému papilomavírusu (HPV), ktorý zapríčiňuje rakovinu krčka maternice, bude od mája tohto roka plne hradená zo zdravotného poistenia v prípade detí vo veku 12 rokov (v 13. roku života, teda od 12 rokov do 12 rokov a 364 dní). 

MICHAELA ČOBEJOVÁ

HEREČKA

Očkovanie sa odporúča vykonať pred začatím sexuálneho života (u tínedžerov je totiž vysoká pravdepodobnosť, že ešte nie sú nakazení vírusom HPV).

Jediná rakovina, na ktorú existuje očkovanie 

Na rakovinu krčka maternice každý rok ochorejú a zomrú stovky Sloveniek. Podľa štatistík ECIS ide až o 230 pacientiek ročne, ktoré tejto diagnóze podľahnú.

Účinná a bezpečná

Vakcína proti HPV rok čo rok potvrdzuje svoju bezpečnosť a účinnosť. Odporúča ju Svetová zdravotnícka organizácia a mnoho ďalších uznávaných medicínskych kapacít.

Nič v dejinách ľudstva nezachránilo toľko životov ako vakcíny – a vakcína proti HPV vírusu patrí medzi ne.

— MUDr. Jozef Španka

Ticho a zákerne

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE na potrebu bezplatného preventívneho očkovania proti HPV poukazuje už roky a výrazným spôsobom sa tak zaslúžila o spustenie systému jeho preplácania.

Prirodzene prekonaná infekcia HPV prebieha spravidla nepovšimnute. Nezanecháva však dostatočné hladiny protilátok, práve preto je potrebné očkovanie. Pokiaľ ide o príznaky rozvíjajúcej sa rakoviny krčka maternice, jej zákernosť spočíva v tom, že v počiatočných štádiách život ženy nijako neovplyvňuje.

Ak sa objavia príznaky ako kontaktné krvácanie alebo krvácanie mimo cyklu, je to obrovský signál, aby žena išla k lekárovi. Pozornosť však zvýšte aj pri bolestiach panvy, chrbta a nôh, poruchách vyprázdňovania a močenia, v neskoršom období sa môže prejaviť rapídne chudnutie, stupňovanie bolestí a únava. 

Kompletné informácie o rakovine krčka maternice nájdete TU

Rizík je viac

HPV vírus spôsobuje nielen rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia, napríklad karcinóm konečníka, ústnej dutiny – hltana, jazyka a mandlí a tiež genitálne bradavice, ktoré sa týkajú oboch pohlaví. Práve preto potrebujú dostať vakcínu aj chlapci, ktorí sú prenášačmi vírusu!

Rakovinu krčka maternice dokážeme poraziť

Naše dlhoročné úsilie o bezplatné preventívne očkovanie proti HPV prinieslo úspech v podobe preplácania 9-valentnej vakcíny 12- až 13-ročným dievčatám a chlapcom.

Od mája 2022 bude plne hradená nonavalentná vakcína, ktorá obsahuje 9 genotypov HPV vírusu. Zo zdravotného poistenia bude preplácaná v prípade detí vo veku 12 rokov (v 13. roku života, teda od 12 rokov do 12 rokov a 364 dní). 

Do budúcna by sme si želali poskytovanie podobnej ochrany aj pre mládež aspoň do 20. roka života, keď už začali s intímnym životom a ochrana pred HPV vírusom sa ich týka ešte viac. 

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » MICHAELA ČOBEJOVÁ: DÔLEŽITÝ ODKAZ VŠETKÝM MAMIČKÁM O HPV VÍRUSE
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article