Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » MEDICINÁLNE HUBY A ONKOLOGICKÉ OCHORENIA
ADVERTORIAL

Rozhovor s Gabriellou Kovács Thurzo, konateľkou Provitex – Výskumná spoločnosť onkologických a imunitných ochorení s.r.o.

GABRIELLA KOVÁCS THURZO

Konateľka Provitex – Výskumná spoločnosť onkologických a imunitných ochorení s.r.o.

S vašimi výživovými doplnkami ste na slovenskom a európskom trhu prítomní už viac ako 15 rokov. Ako by sa dalo zhrnúť toto obdobie?

Máme za sebou ťažkých, rušných, no povznášajúcich pätnásť rokov. Naše prípravky užívajú ľudia trpiaci civilizačnými chorobami, ale predovšetkým onkologickí pacienti. V prvých rokoch bolo ťažké presvedčiť ľudí o toho, že výživové doplnky z prírodných látok môžu byť užitočné aj pre osoby trpiace civilizačnými ochoreniami. Ale výsledky postmarketingového klinického sledovania z roku 2009 už predpovedali účinnosť β-glukánov v našom prípravku PODKOVIČNÍK MIX®.

Neskôr švajčiarské génové laboratórium RGCC (Research Genetic Cancer Center), ktoré v súčasnosti vykonáva najmodernejšie genetické testovanie krvi na svete, potvrdilo, že náš produkt PD MIX® obsahujúci taktiež β-glukány, indukuje v nádorových bunkách bez vedľajších účinkov apoptózu, teda „samosmrť“ rakovinových buniek. Sme nesmierne hrdí, na tento výsledok. Pokiaľ vieme, žiaden iný výživový doplnok na Slovensku nemá potvrdený tento mechanizmus pôsobenia od RGCC!

Čo obsahujú vaše produkty, že sú také jedinečné?

Liečivé huby sa v ľudovom liečiteľstve používajú už viac ako tisíc rokov. PODKOVIČNÍK MIX® a PD MIX® obsahujú štandardizované výťažky najvyššej kvality a čistoty z medicinálnych húb. Oba prípravky obsahujú β-glukány s dlhým reťazcom, ktoré sú rozpustné vo vode. Podporujú obranyschopnosť organizmu, bojujú proti baktériám a vírusom. Odborne sa im hovorí imunomodulátory.

β -glukány stimulujú aj činnosť NK buniek (prirodzení zabíjači). Sú to jedinečné bunky imunitného systému, ktoré dokážu rozpoznať geneticky modifikované, vírusom napadnuté a choré bunky, taktiež rakovinové bunky, ktoré následne aj zneškodnia. Pre tento ich špecifický účinok boli β-glukány v Japonsku uznané ako liek a s úspešnosťou sa používajú na liečbu rakoviny.

Aká je situácia u nás na Slovensku alebo v Európe?

Je pre nás veľkým potešením, že čoraz viac onkológov rozpoznalo benefity našich β-glukánov a odporúčajú ich ako pri ožarovaní, tak aj pri chemoterapii. V minulosti boli vykonané početné tajné vojenské testy s β-glukánmi. Ak by došlo k atómovej vojne, bolo potrebné ochrániť obyvateľov pred problémami spojenými s ožiarením, keď je vážne poškodená kostná dreň. Dokázalo sa, že β-glukány stimulujú regeneráciu kostnej drene.

Bohužiaľ, aj chemoterapia ničí kostnú dreň. V tomto prípade pomáhajú β-glukány pacientom tak, že slúžia ako ochranný štít počas terapie. U pacienta sa manifestuje menej vedľajších účinkov a rýchlejšie sa regeneruje medzi jednotlivými cyklami.

β-glukány majú skutočne široké spektrum účinnosti, mnohé z nich sa ešte len teraz skúmajú. Okrem onkologických ochorení sme dosiahli pozoruhodné výsledky aj pri gastrointestinálnych ochoreniach, pri nežiadúcich účinkoch po COVID-19 a očkovaniach. Týmito tematikami sa budeme zaoberať v nasledujúcich článkoch.

β-glukány nie sú všeliek, dostávajú však každým rokom možnosť širšieho uplatnenia aj v západnej medicíne.

Všetkým našim čítateľom želáme dobré zdravie a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » MEDICINÁLNE HUBY A ONKOLOGICKÉ OCHORENIA
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article