Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KARIN HAYDU: S CHOROBOU NETREBA BOJOVAŤ, TREBA SA LIEČIŤ
ADVERTORIAL

Herečka Karin Haydu sa snaží žiť zdravo. Zdravo sa stravuje a cvičí. Chodí na preventívne prehliadky a v boji s rakovinou pomáha pravidelnou účasťou na pochode Za zdravé prsia. Teší sa otvoreniu divadiel a kontakt s publikom.

KARIN HAYDU

Vyštudovala konzervatórium a VŠMU, odbor herectvo. Pôsobila v rôznych slovenských divadlách, dnes účinkuje v 9-tich divadelných tituloch. Účinkovala vo viacerých seriáloch, filmoch a televíznych šou a venuje sa aj moderovaniu spoločenských či charitatívnych večierkov a televíznych prenosov.

Ako pristupujete k svojmu zdraviu? Chodíte na preventívne prehliadky?

Chodím na ne ja aj moja rodina. Je to najdôležitejší krok v záujme nášho zdravia. Všetky ochorenia, ktoré sa odhalia včas, sú liečiteľné. Mnohí sa preventívnym prehliadkam vyhýbajú zo strachu, že im niečo nájdu. Ale pasivitou idú sami proti sebe a žijú v dočasnom sladkom nevedomí o svojom zdravotnom stave, zatiaľ čo ich choroba sa môže nekontrolovane zhoršovať. Bolo by menej chorých, keby sme k životu pristupovali zodpovedne a starali sa o seba rovnako ako o svojich blízkych.

Máte krásnu dcéru Vanesu. Vediete ju k zdravému životnému štýlu?

K zodpovednosti za zdravie vediem aj ju. Od malička navštevovala pohybové krúžky. Naučila som ju plávať, lyžovať, korčuľovať, chodí na spoločenské tance. Pohyb na čerstvom vzduchu a vyvážená strava sú základom zdravia. Ak to človek prijme a robí s radosťou, prejaví sa to na jeho zdraví. Aj ja som opäť začala cvičiť vo fitku a pracovať na svojej figúre.

Pre chorého je najdôležitejšia spolupatričnosť blízkych, ich empatia a vedomie, že v tom nie je sám.

Vo vašej rodine sa objavila rakovina. Ako vás táto skúsenosť ovplyvnila?

Ak sa toto ochorenie vyskytne u jedného člena rodiny, zväčša to najviac zasiahne najbližších. Jeden onkológ na to, že ideme bojovať s rakovinou, reagoval múdro. Povedal, že slovo boj je negatívne, preto netreba bojovať, ale liečiť sa. Zmenili sme stravovacie návyky, zredukovali cukor, pridali viac ovocia a zeleniny. Pre chorého je najdôležitejšia spolupatričnosť blízkych, ich empatia a vedomie, že v tom nie je sám.

Pravidelne sa zúčastňujete na pochode Za zdravé prsia. Čo hovoríte na to, že sa testuje vakcína proti rakovine prsníka?

Všetky vakcíny boli vyvinuté na ochranu ľudstva pred nebezpečnými chorobami. Rakovina prsníka je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení žien a napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, stále na ňu umiera veľa žien. Verím, že čoskoro bude vakcína schválená a predídeme ďalším zbytočným stratám na životoch.

Čo vaše plány do budúcna?

Účinkujem v troch divadlách v deviatich inscenáciách. Momentálne skúšam ďalší titul a teším sa na kontakt s obecenstvom. Čaká ma aj pár televíznych projektov a pravidelné účinkovanie v rozhlasovom nedeľnom zábavníku Pichli vidly.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KARIN HAYDU: S CHOROBOU NETREBA BOJOVAŤ, TREBA SA LIEČIŤ
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article