Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KARCINÓM PROSTATY NETREBA PODCEŇOVAŤ: AKO MÔŽE POMÔCŤ VČASNÁ DIAGNOSTIKA
ADVERTORIAL

Vďaka preventívnym prehliadkam u urológa je možné zachytiť onkologické ochorenie prostaty ešte v počiatočnom štádiu. Magnetická rezonancia spolu s umelou inteligenciou sú nápomocné v rámci stanovenia najvhodnejšej liečebnej stratégie.

MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.

lekár – rádiológ, Dr. MAGNET Kramáre
Chief Innovation Officer, Pro Diagnostic Group

O význame i priebehu prevencie a včasnej diagnostiky nám podrobne porozprával MUDr. Víťazoslav Belan, PhD. Ten pôsobí ako rádiológ a riaditeľ inovácií pre sieť pokrokových diagnostických centier na Slovensku.

Aké závažné je ochorenie karcinóm prostaty?

Predstavuje významný onkologický problém vo vyspelých aj rozvojových krajinách. Na Slovensku presné údaje chýbajú, ročne sa odhaduje okolo 2050 novovzniknutých prípadov a úmrtnosť na úrovni 533 prípadov. Ide o ochorenie vyššieho veku, v súčasnosti najčastejšie zhubné ochorenie u mužov vo veku nad 50 rokov. Pravdepodobnosť sa zvyšuje pri postihnutí otca a brata, ako aj pri niektorých genetických postihnutiach, ako je napríklad genetická mutácia BRCA 2. Karcinóm prostaty môže vykazovať rôznu agresivitu. Včasná diagnostika a následná liečba je pre pacienta kľúčová.

Aké vyšetrenia v rámci prevencie ochorenia preplácajú na Slovensku zdravotné poisťovne? Na čo majú pacienti nárok?

Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 40., prípadne 50. roku života. Vyšetrenie hradia všetky zdravotné poisťovne. Účasť je, žiaľ, nízka, odhaduje sa na 5 až 14 %. Pri karcinóme prostaty má veľký význam onkologický skríning. Európska komisia zaradila skríning karcinómu prostaty medzi skríningové onkologické programy. V Českej republike bol v januári 2024 spustený populačný pilotný program včasného záchytu karcinómu prostaty. Všeobecní lekári a urológovia oslovujú mužov od 50 do 69 rokov za účelom vyšetrenia hladiny PSA (prostatický špecifický antigén) s následnými vyšetreniami. Na Slovensku sa uvažuje o spustení pilotného programu od budúceho roku.

Je nevyhnutné, aby muži odhodili ostych a zúčastňovali sa po 50-tke preventívnych urologických vyšetrení.

Aké sú príznaky rakoviny prostaty? Kedy je čas navštíviť odborníka?

Až v 80 % je karcinóm zachytený v počiatočnom štádiu, keď pacient nemá žiadne príznaky alebo ide o príznaky spojené s nezhubným ochorením prostaty. Príznaky ako trvalá bolesť chrbta (bolesť kostí), chudnutie, celková slabosť a výrazné opuchy dolných končatín už môžu byť znakom veľmi pokročilého alebo metastatického nádoru.

Ako prebieha diagnostika rakoviny prostaty?

Včasná diagnostika karcinómu prostaty je v súčasnosti založená na stanovení hladiny PSA, pri hodnote nad 3 ng/ml s následným vykonaním magnetickej rezonancie prostaty. DRV (vyšetrenie prostaty cez konečník) je súčasťou urologického vyšetrenia. Magnetická rezonancia prostaty má rastúci význam vo včasnej diagnostike.

Multiparametrické MR prostaty vykonávame na našich pracoviskách v sieti Pro Diagnostic Group. Toto vyšetrenie sa v súčasnosti odporúča vykonať ešte pred biopsiou prostaty. Umožňuje odhaliť klinicky signifikantný karcinóm, zacielenie biopsie prostaty. Vedie k zníženiu počtu biopsií, k zníženiu nadmernej diagnostiky a liečby klinicky nezávažných foriem karcinómu prostaty. Výsledkom vyšetrenia je štandardizovaný popis s určením pravdepodobnostného PI RADS (Prostate Imaging-Reporting and Data System) skóre.

Zdroj: archív PDG

Ako prebieha samotné MR vyšetrenie? Aká je príprava pacienta?

Ako prvé by som chcel zdôrazniť, že samotné vyšetrenie je bezbolestné. Je vhodné, aby mal pacient vyprázdnený konečník (ranná stolica, aplikácia glycerínového čapíka večer pred vyšetrením a ráno v deň vyšetrenia). Močový mechúr by mal byť pred vyšetrením vyprázdnený tiež. Pacient príde nalačno, nemal by vypiť ani kávu. Vyšetrenie nepredstavuje pre pacienta radiačnú záťaž a trvá približne pol hodiny. Do žily je podávaná kontrastná látka a tiež látka na uvoľnenie hladkého svalstva (obmedzuje artefakty z pohybu čriev).

A čo umelá inteligencia? Ako sa uplatňuje pri MR diagnostike karcinómu prostaty?

Na našich pracoviskách využívame softvér Quantib® Prostate, ktorý rádiológom umožňuje automaticky stanoviť objem prostaty, výpočet hustoty PSA, vytvoriť pravdepodobnostnú mapu karcinómu prostaty a generovať štandardizovaný popis, čo umožňuje rýchlejšiu a presnejšiu MR diagnostiku. Z hľadiska včasnej diagnostiky karcinómu prostaty je nevyhnutné, aby muži odhodili ostych a zúčastňovali sa po 50-tke preventívnych urologických vyšetrení a v budúcnosti skríningu. Odhaduje sa, že takýmto spôsobom sa môže znížiť úmrtnosť na karcinóm prostaty o 20 %.


Pro Diagnostic Group, a. s. je vedúcim poskytovateľom rádiologických služieb na Slovensku. Spoločnosť prevádzkuje diagnostické centrá s modalitami, ako sú MR, CT, RTG, USG, PET/CT, SPECT, SPECT/CT či denzitometria.

Prostredníctvom portálu www.ERADIOLOGIA.sk pacientom umožňuje využívať aj služby el. zdravotníctva.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KARCINÓM PROSTATY NETREBA PODCEŇOVAŤ: AKO MÔŽE POMÔCŤ VČASNÁ DIAGNOSTIKA
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article