Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » AMAZONKY: ROK DOBRÝCH SPRÁV
ADVERTORIAL

V tieni pandémie koronavírusu sa ocitli mnohé ochorenia, ktoré sú častou príčinou predčasného úmrtia. Áno, patrí medzi ne aj karcinóm prsníka, najrozšírenejšie onkologické ochorenie slovenských žien. Obzvlášť v prípade rakoviny prsníka platí, že pri včasnom zachytení a včas nasadenej liečbe je vysoká pravdepodobnosť, že sa pacientka úplne vylieči.

EVA BACIGALOVÁ

PREDSEDNÍČKA OZ AMAZONKY

Pracovala vo Fun Radiu, týždenníku Markíza aj v knižnom vydavateľstve. Je autorkou šiestich kníh, ako PR manažérka spolupracuje s viacerými slovenskými hudobnými hviezdami. V roku 2012 jej diagnostikovali karcinóm prsníka. Svoj príbeh zachytila v knihe Rok Amazonky. 

Bola by som veľmi rada, ak by ženy prestali odsúvať „na potom“ preventívne prehliadky. Viem, znie to veľmi nudne. Znie to skutočne ako niečo, čo možno bez výčitiek svedomia odložiť a nikomu sa nič nestane. Poznám však príbehy žien, ktoré tak dlho odkladali „preventívku“, že sa napokon ocitli priamo u onkológa, no ten im už nedokázal pomôcť. Stačí pritom tak málo – raz za dva roky ísť na preventívnu prehliadku a v každom prípade reagovať na pozvánku od zdravotnej poisťovne.

Preventívne prehliadky na Slovensku 

Poisťovne už aktívne posielajú pripomienky klientkam, ktoré na preventivnej prehliadke neboli za posledných päť rokov! Dobrá správa navyše hovorí, že na Slovensku máme už 16 certifikovaných mamografických pracovísk, kde vysokokvalifikovaný personál vyšetrí každú ženu na najmodernejších prístrojoch, a v prípade akéhokoľvek neštandardného nálezu manažuje ďalší postup.

Rýchlosť, s akou potom pacientka prechádza od jedného lekára k druhému, je úplne zásadná pre jej ďalší osud.

Potešila ma preto informácia, že už v tomto roku by sa na Slovensku mal rozbehnúť projekt, na konci ktorého bude celá zdravotná starostlivosť digitalizovaná.

Znamenalo by to, že aj doba od prvých príznakov onkologického ochorenia zachytených u všeobecného lekára, cez špecialistu mamológa a patológa až po klinického onkológa by bola maximálne skrátená a pacientka by sa k liečbe dostala skôr. Zrýchlila by sa diagnostika, ušetril čas, no hlavne liečba by bola cielenejšia. Všetko z toho je zásadné, ale nové lieky, ktorých máme na Slovensku oproti iným krajinám Európskej únie stále málo, sú najzásadnejšie.

Dobré správy

Ďalšia dobrá správa našťastie hovorí, že k nám konečne prichádzajú a mali by výrazne pomôcť predovšetkým metastatickým pacientkam. Takzvané inhibítory, resp. cikliby, zvyšujú efektivitu hormonálnej liečby, vďaka nim môže byť život mnohých žien dlhšía kvalitnejší, bez príznakov ochorenia. Dôvod na mierny optimizmus majú aj pacientky s trojnásobne negatívnym karcinómom prsníka, nové lieky by mali byť k dispozícii pre túto veľkú skupinu žien.


Čo nájdete na stránkach Amazoniek:

  • Nezhubné ochorenia – Ide o rôzne hrčky v prsníku, niektoré je potrebné chirurgicky odstrániť
  • Liečba ochorenia – Proces liečby pacientky je individuálny, a nastavuje sa podľa výsledkov vyšetrení
  • Život počas liečby – Zvládnutiu liečby prospieva ak pacientka nezanevrie na svoju rutinu
  • Rakovina a gravidita – V súčasnej dobe, kedy ženy odďaľujú prvý pôrod, sa môžeme s týmto ochorením stretávať v tehotenstve častejšie
Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » AMAZONKY: ROK DOBRÝCH SPRÁV
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article