Skip to main content
Domovská stránka » Adherencia » NA SLOVENSKU ŽIJÚ ASI 2 MILIÓNY ĽUDÍ S VYSOKÝM KRVNÝM TLAKOM
Adherencia

NA SLOVENSKU ŽIJÚ ASI 2 MILIÓNY ĽUDÍ S VYSOKÝM KRVNÝM TLAKOM

V spolupráci s:
Foto: Adobe Stock
V spolupráci s:
Foto: Adobe Stock

MUDR. ADRIANA ŠIMKOVÁ, PHD.

odborný garant ambulancie
atestácia v odbore všeobecné lekárstvo
vnútorné choroby (euroatestácia)
certifikát z brušnej sonografie u dospelých
externý učiteľ všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK BA

O vysokom krvnom tlaku sa v ostatnom čase veľa napísalo, veľa o ňom čítame, ale málo konáme, teda v praxi nekontrolujeme hodnoty nášho tlaku, nedodržiavame zdravú životosprávu a mnohí ani predpísanú liečbu. Viac v rozhovore s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD.

Čo je to hypertenzia? 

Hypertenzia znamená vysoký krvný tlak. Zdravé tepny pružne reagujú na zmeny krvného prietoku, ktoré vznikajú pri pumpovaní krvi srdcom. Pri zvýšenom napätí steny tepny krvný tlak začne stúpať. V dôsledku toho sa poškodzujú nielen cievy, ale aj srdce, mozog, oči a obličky. Vzniká tak začarovaný kruh, ktorý bez liečby alebo nedostatočnej liečby vedie neraz až k nešťastnému koncu – mozgovej porážke, srdcovému infarktu, poškodeniu zraku alebo obličkovému zlyhaniu. Ak sa na hypertenziu pozrieme cez optiku čísiel, ide o opakované nameranie horného (systolického) tlaku krvi na 140 mmHg a viac, dolného (diastolického) tlaku krvi na 90 mmHg a viac. 

Koľko ľudí trápi toto kardiovaskulárne ochorenie? 

Artériova hypertenzia (odborný termín pre vysoký krvný tlak) vo svete postihuje približne 1,28 miliardy dospelých vo vekovej kategórii 30 –79 rokov. Informuje o tom Svetová zdravotnícka organizácia. Žiaľ, len 46 % dospelých vie, že už má vysoký krvný tlak. Aj z diagnostikovaných a liečených (42 %) len každý piaty dospelý dosahuje cieľové hodnoty tlaku krvi (zdroj: WHO). Slovensko má odhadom asi 2 milióny hypertonikov, z toho až 67 % je nekontrolovaných. (zdroj: Šimková A., Výsledky DMTK u pacientov s artériovou hypertenziou v roku 2021, MEDICUS news 2021)

Dá sa hypertenzia liečiť? 

Treba si uvedomiť, že liečebný prístup k znižovaniu krvného tlaku nie je len o tabletkách. Treba sa na to pozrieť komplexne. Úprava životného štýlu, hmotnosti, vôbec aktívny prístup k starostlivosti o svoje zdravie je neoddeliteľnou súčasťou liečebného prístupu. Väčšinou je liečba hypertenzie celoživotná, ale, samozrejme, existujú výnimky. Dostupné fixné kombinácie, okrem zníženia krvného tlaku majú prospešný vplyv napr. na metabolizmus tukov alebo cukrov. Chránia tak životne dôležité orgány pred poškodením. 

Existuje aj takzvaná fixná kombinácia liekov. Čo to znamená pre pacientov? 

Fixná kombinácia liekov znamená, že v jednom lieku môžu byť napríklad dve alebo tri účinné látky. Stačí nám teda užiť jeden liek, v ktorom máme „namiešané“ všetko, čo potrebujeme. Ideálne ešte jedenkrát denne. Je to moderný trend. Ak by neboli dostupné, mali by sme v liekovke namiesto jedného lieku dva, tri alebo aj štyri lieky. Väčšina pacientov potrebuje kombináciu dvoch a viac liečiv na dobrú kontrolu krvného tlaku. Čo sa týka fixných kombinácií liekov, je to pre pacienta výhodné z niekoľkých dôvodov. Za rok zje o 720 tabletiek menej, ak užije napríklad jednu namiesto troch tabliet.

Ak by mal pacient o takúto liečbu záujem, aké by mal podniknúť kroky?

Určite sa odporúčam poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom. Lekár už nájde tú najoptimálnejšiu voľbu pre pacienta. 

HYPERTONICI MAJÚ ZVÄČŠA VIACERO DIAGNÓZ – DIABETES, METABOLICKÝ SYNDRÓM, OBEZITA.
UŽÍVAJÚ PRETO VIAC LIEKOV – NIE LEN NA LIEČBU HYPERTENZIE.
PRÁVE PRE TÝCHTO PACIENTOV JE VÝHODNÉ MAŤ VŠETKY ANTIHYPERTENZÍVA V JEDNEJ TABLETE.

Next article
Domovská stránka » Adherencia » NA SLOVENSKU ŽIJÚ ASI 2 MILIÓNY ĽUDÍ S VYSOKÝM KRVNÝM TLAKOM
Adherencia

GENETICKÝ TEST ZAMERANÝ NA CHUDNUTIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

AKO MÔŽE PRI CHUDNUTÍ POMÔCŤ PROFESIONÁLNY NUTRIGENOMICKÝ TEST?

Podľa štatistík trpí nadváhou alebo obezitou viac ako polovica Slovákov. Nadváha a obezita však môže zvýšiť riziko výskytu mnohých zdravotných problémov, napríklad cukrovky, chorôb srdca a tiež niektorých typov rakoviny. Ako vám s chudnutím môže pomôcť profesionálny nutrigenomický test?

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE TELESNÚ HMOTNOSŤ

Telesnú hmotnosť ovplyvňuje veľké množstvo faktorov. Môžu byť genetického pôvodu, alebo môžu pochádzať z vonkajšieho prostredia či z nášho životného štýlu, kam patria aj výživové (nutričné) faktory. Nutrigenetika študuje rôzne reakcie nášho tela v závislosti od genómu človeka. Inovatívny nutrigenomický test Fagron NutriGenTM analyzuje genetické faktory a ďalšie dôležité faktory osobnej životosprávy s cieľom stanovenia personalizovaných stravovacích odporúčaní.

PERSONALIZOVANÝ DIÉTNY PLÁN

Súčasný výskum ukázal, že personalizovaný diétny plán, určený podľa DNA, životného štýlu a zdravotného stavu, zvyšuje účinnosť chudnutia. Ak je totiž diétny plán prispôsobený na mieru podľa nášho genetického profilu, sme viac motivovaní k dodržiavaní zdravšieho životného štýlu a životosprávy.

Diétny plán na mieru podľa genetického profilu zvyšuje účinnost chudnutia.

ĎALŠIE VÝHODY TESTU FAGRON NUTRIGENTM

Medzi ďalšie výhody nutrigenomického testu patrí vysvetlenie genetických faktorov a podpora špecialistu, ktorý bude pri voľbe stravovacieho plánu vychádzať z genetických vlastností vo vzťahu k telesnej hmotnosti. Nutrigenomický test je vhodný pre všetkých, ktorí chcú pochopiť, ako genetika ovplyvňuje ich hmotnosť, aj pre tých, ktorí chcú zostaviť individuálny diétny plán.

Next article