Domovská stránka » Adherencia » ADHERENCIA MÁ VÝZNAMNÝ VPLYV NA EFEKT LIEČBY
Adherencia

ADHERENCIA MÁ VÝZNAMNÝ VPLYV NA EFEKT LIEČBY

Článok vznikol v spolupráci s:
Článok vznikol v spolupráci s:

Ing. KATARÍNA KLINCOVÁ

psychologička, programová manažérka
Ligy proti rakovine

Adherencia, teda súlad pacientovho správania s liečebnými postupmi odporučenými lekárom, má významný vplyv na efekt liečby. V onkológii ide o obzvlášť problematickú záležitosť.

Onkologické ochorenie sa spája s liečbou sprevádzanou vážnymi nežiaducimi účinkami, ako aj s prežívaním intenzívnych bolestí spojených s ochorením. To sú dôvody, prečo niektorí pacienti odporúčanú liečbu odmietnu, alebo sa uchýlia k alternatívnym formám, a to často bez vedomia lekára. Vo väčšine prípadov má takéto konanie vážne negatívne dôsledky.

Mnohí pacienti neunesú ťarchu negatívnych životných zmien a ich nevedomie vytvorí obranný mechanizmus popierania.

Budovanie dôvery

Ako je možné dosiahnuť efektívnu spoluprácu zdravotníckeho pracovníka a pacienta v onkológii? Základom je vybudovanie dôvery. To vytvára požiadavky na komunikačné schopnosti zo strany zdravotníka. V prvom rade je dobré mať na zreteli prežívanie pacienta. Diagnóza rakoviny je spojená so silným emočným prežívaním: môže to byť šok, hnev, depresia, stres, niekedy až trauma. Niektorí sa správajú rezignovane a odovzdane, iní sú „bojovo nastavení“. Samotná rakovina sa vždy vedome či podvedome spája s „ortieľom smrti“, hoci zďaleka nie každé takéto ochorenie končí smrťou.

Obranný mechanizmus popierania

Diagnóza rakoviny prináša do života rapídnu zmenu vo všetkých oblastiach. Mnohí pacienti neunesú ťarchu negatívnych životných zmien a ich nevedomie vytvorí obranný mechanizmus popierania. To znamená, že sa správajú, akoby im nič nebolo, „prepočujú“ negatívne informácie, hoci opakovane podané, alebo si vytvárajú falošné nádeje. Nádej je dôležité mať v každej situácii, musí to však byť realistická nádej.

Efektívna komunikácia

Je dobré, aby bral zdravotník ohľad na to, čo môže jeho pacient prežívať a aby sa snažil ho akceptovať, hoci to môže byť v mnohých prípadoch náročné. Lekár by mal vedieť načúvať potrebám a strachom svojho pacienta a usilovať sa brať ho ako partnera v liečbe. Tá by mala byť spoločným úsilím. Pacient by mal dostať priestor na svoje otázky, ktoré by mu mali byť trpezlivo vysvetlené. Hlavnú rolu vo vybudovaní takejto spoločnej participácie teda zohráva zdravá, efektívna komunikácia. Práve tu môžu byť nápomocní onkopsychológovia, ktorí by mali byť súčasťou onkologického, zdravotníckeho tímu. Ostatných 10 rokov poskytuje takúto službu bezplatne Liga proti rakovine.

Adherencia v súvislosti s rakovinou hrubého čreva

Rakovina hrubého čreva a konečníka je jedným z najčastejších druhov onkologických ochorení. Jej výskyt neustále stúpa a postihuje najčastejšie ľudí vo veku nad 45 rokov. U 10 % populácie sa vyskytujú polypy – výrastky v sliznici čriev a v konečníku. Až 1 % z nich sú zhubné a polypy väčšie než 0,5 cm stálym dráždením trvale krvácajú. Varovným signálom pre zistenie ochorenia je krv v stolici, ktorá je v počiatočnom štádiu okom nepostrehnuteľná. Dá sa však odhaliť jednoduchým testom na stanovenie ľudského hemoglobínu pri tomto skrytom (okultnom) krvácaní v stolici. Odborníci tvrdia, že zmenou životného štýlu a pravidelnými kontrolami by sa dalo zabrániť vzniku rakoviny až u polovice pacientov. Preto je veľmi dôležitá komunikácia s odborníkom.

Ďalší článok