Home » Zrelý vek » SENIOROV SPREVÁDZAJÚ AJ VÝŽIVOVÉ PROBLÉMY, ALE PREHLIADAME ICH
Sponzorované

Výživa je základom zdravia v každom veku. O dôležitosti správneho stravovania hovoríme hlavne u malých detí. Často zabúdame na to, že výživa je zdrojom zdravia a vitality i vo vyššom veku. Výživové problémy ako nedostatočný príjem viacerých dôležitých prvkov či fádny jedálniček, žiaľ, často sprevádzajú seniorský vek.

Starnutie a podvýživa

Prirodzené procesy, ktoré sprevádzajú starnutie, vedú k zmenám ovplyvňujúcim príjem potravy. Tieto zmeny sa výraznejšie začínajú prejavovať po 65. až 70. roku života. Často vedú k výživovým poruchám. Aj keď medzi seniormi je vysoký stupeň ľudí s nadváhou, neznamená to, že by títo ľudia nemohli trpieť podvýživou. „Malnutrícia je nepomer medzi potrebou a prísunom energie, proteínov a jednotlivých nutrientov. Nemusí pritom ísť o nedostatočný energetický príjem, ale aj o nedostatočný príjem niektorých pre život potrebných látok,“ hovorí MUDr. Stanislava Mikulová, primárka na Oddelení geriatrie a dlhodobo chorých v Trenčianskej nemocnici.


MUDr. STANISLAVA MIKULOVÁ
primárka oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých Fakultná nemocnica Trenčín

Problémy s príjmom potravy

Príčiny malnutrície u seniorov vychádzajú z prirodzených zmien prebiehajúcich v organizme s narastajúcim vekom. „U starších ľudí sa objavuje nechutenstvo, zhoršenie alebo úplné vymiznutie chuti a čuchu, znižuje sa tvorba slín,“ vysvetľuje MUDr. Mikulová. Vyšší vek sprevádzajú často aj chronické ochorenia. Niektoré výživové problémy súvisia s diagnózami, ktoré priamo vplývajú na distribúciu živín v organizme ako napríklad diabetes, ochorenia žalúdka, pečene, pankreasu.

Aj klienti domovov sociálnych služieb neraz odmietajú potravu. Často konzumujú nedostatočné množstvá. Zariadenia pre seniorov sú si vedomé tohto problému, a preto aktívne vykonávajú skríning výživového príjmu. Štúdia spoločnosti Nutricia realizovaná v r. 2018, do ktorej sa zapojilo 71 zariadení a viac ako 3700 klientov, poukázala na to, že v stave podvýživy alebo v jej riziku je až 57 % skrínovaných klientov. „Tieto aktivity sú nesmierne dôležité, keďže upozorňujú na rozsah problému malnutrície medzi našimi seniormi. Odhalenie malnutrície alebo jej rizika umožňuje jej riešenie prostredníctvom správnej nutričnej intervencie, o ktorej rozhodne lekár,“ hovorí MUDr. Mikulová.

Dôležitá úloha lekára

Ani v seniorskom veku neradno zabúdať na pravidelné preventívne prehliadky. Praktický lekár okrem iného venuje pozornosť aj skríningu rizika, či už prítomnej podvýživy a diagnostike jej príčin. V prípade, ak bežná strava nestačí, má lekár možnosť odporučiť nutričné prípravky.

Záver

Malnutrícia a problémy seniorov vo výžive sú často podceňované a všimneme si ich až neskoro. Pritom kvalitná a na živiny bohatá strava môže významným spôsobom pomáhať seniorom a zvyšovať kvalitu ich života. Keďže príjem potravy v staršom veku ovplyvňuje množstvo faktorov, je potrebné absolvovať pravidelné preventívne prehliadky, ktoré môžu okrem iného odhaliť podvýživu alebo jej riziko. Správna nutričná intervencia lekára môže seniorovi umožniť prežívať aktívnejší, zdravší a plnší život.

Ďalší článok