Home » Zrelý vek » Reumatoidná artritída a psoriáza: Čo majú spoločné zdanlivo úplne odlišné ochorenia
artritída

Reumatoidná artritída a psoriáza: Čo majú spoločné zdanlivo úplne odlišné ochorenia

Našťastie, nie všetky reumatizmy majú kĺbne prejavy. Prečo však zisťujeme, ktorý reumatizmus pacienta postihol? Dôvod je jednoduchý, a  to odlišná liečba. Sú však reumatizmy, ktorých príčina, priebeh a následky sú veľmi podobné a je preto prirodzené, že u nich bude aj liečba veľmi podobná. Patria medzi ne napríklad dva najčastejšie autoimunitné zápalové reumatizmy, a to reumatoidná a psoriatická artritída.

Príčiny vzniku ochorení
Obidve vznikajú pri zdedenej predispozícii. Predispozícia je neadekvátna imunitná odpoveď organizmu na rozhodujúce stimuly. Tieto stimuly, ktoré spomínané reumatizmy môžu (ale aj nemusia) spustiť, alebo môžu ich priebeh zhoršovať, sú napríklad rôzne infekcie. Za normálnych okolností je imunitná odpoveď organizmu adekvátne zamierená na vyvolávajúceho patogéna alebo postihnuté tkanivo. Pri autoimunitných reumatizmoch imunita bojuje proti vlastným orgánom a tkanivám (napríklad kĺby, pri psoriáze naviac aj koža a nechty). Samotné imunitné pochody sú pri spomínaných reumatizmoch veľmi podobné aj s podobnými klinickými prejavmi. 

Podobnosti medzi reumatoidnou a psoriatickou artritídou prinášajú výhody v podobne nižších nákladov na vývoj a výrobu moderných liečiv.  

Ako rozlíšiť ochorenia a spôsob liečby
V prvých štádiách sa u niektorých pacientov ani jednoznačne reumatoidná artritída od kĺbovej psoriázy rozlíšiť nedá, lebo pacienti s psoriázou nemusia mať kožnú ani nechtovú formu prítomnú, respektíve sa nechtová forma ťažšie odlišuje od nechtových plesní. Liečba oboch je vzhľadom k príčine a priebehu veľmi podobná.
Takmer všetky lieky s  protizápalovým účinkom zmierňujú ich priebeh, napríklad salicyláty, glukokortikoidy, niektoré majú aj analgetický účinok – napríklad nesteroidové antireumatiká (ibuprofen, meloxikam, diklofenak, naproxen, celekoxib…). Ďalším spôsobom liečby sú látky ktoré imunomodulačným spôsobom upravujú neadekvátnu imunitnú odpoveď alebo potláčajú samotnú imunitu (antimalariká, se lektívne a  neselektívne imunosupresíva). Moderné selektívne imunosupresíva (biologická liečba, inhibítory kináz) dokážu účinne zablokovať autoimunitné reumatizmy a spomaliť alebo zastaviť radiologickú progresiu ochorenia. Podobnosti medzi reumatoidnou a psoriatickou artritídou prinášajú výhody v  podobne nižších nákladov na vývoj a výrobu moderných liečiv.  

Next article