Home » Zrelý vek » Problém, o ktorom sa na verejnosti hanbíme hovoriť
dochodci

Problém, o ktorom sa na verejnosti hanbíme hovoriť

Problematika močovej inkontinencie je veľmi rozsiahla, o čom svedčí aj jej rozdelenie na niekoľko základných typov – urgentná, stresová, funkčná, inkontinencia spôsobená preplneným močovým mechúrom a dočasná inkontinencia, ktorá je zo spomenutých najmenej závažná a obmedzujúca. „Prevalencia inkontinencie moču sa so stúpajúcim vekom zvyšuje. Priemerný výskyt bol na Slovensku v roku 2001 okolo 25 %. Najnižší výskyt bol vo vekovej skupine 30 – 39 rokov (23,3 %) a najvyšší v skupine žien starších ako 80 rokov (55,6 %),“ prezrádza na margo percentuálneho pomeru počtu chorých ľudí k celkovému počtu obyvateľov na Slovensku doc. MUDr. Peter Urdzík PhD., MPH.

Za problémy sa nehanbite
V prípade žien rieši ťažkosti s pomočovaním gynekológ, u mužov zas urológ. Vyšetreniu predchádza dôkladná anamnéza, na základe ktorej odborník zistí informácie týkajúce sa vzniku a formy problémov, blížiacej sa menopauzy, u mužov je dôležité vedieť, či pacient nemá ťažkosti s prostatou. Problémy s pomočovaním ale môže spustiť aj pôrod. „Za rizikový faktor sa pokladá najmä pôrod plodu nad 4000 g a vaginálny operačný pôrod (kliešte a vákuumextraktor). Je nevyhnutné podotknúť, že cisársky rez síce znižuje riziko následnej inkontinencie moču, ale len v prípade, ak je vykonaný elektívne,“ tvrdí uznávaný docent.

Liečba závisí od typu
Pre efektívnu liečbu je potrebné určiť typ inkontinencie a jej pravdepodobného spúšťača. Odborníci preferujú konzervatívne metódy, k chirurgickým riešeniam sa spravidla pristupuje ako k jednej z posledných možností strednej a ťažkej inkontinencie, samozrejme po dohode s pacientom. Docent MUDr. Peter Urdzík PhD., MPH.: „Operačná liečba inkontinencie ma za úlohu obnoviť normálne topografické vzťahy v oblasti dolných močových ciest a navrátiť močovú rúru do oblasti pôsobenia vnútrobrušného tlaku. Za zlatý štandard operačnej liečby stresovej inkontinencie sa v súčasnosti považuje zavedenie syntetických pások pod močovú rúru. Metóda má pomerne vysokú úspešnosť, ktorá sa pohybuje od 84 – 92 % v odstupe 5 rokov od operácie.“
Existuje však zopár odporúčaní, ktorých dodržiavaním sa môžete problému s pomočovaním vyhnúť úplne alebo aspoň zmierniť ich priebeh. Patrí sem zmena životného štýlu, redukcia nadmernej hmotnosti, menší príjem tekutín vo večerných hodinách a obmedzenie náročných fyzických aktivít, keďže bola dokázaná priama súvislosť medzi ťažkou fyzickou prácou a vznikom stresovej inkontinencie.

Nebezpečná infekcia
Za problémami s inkontinenciou môže stáť infekcia dolných močových ciest. Príčinu infekcií močových ciest hľadať na konci močovej sústavy v močovej rúre, ktorá odvádza moč z močového mechúra z tela von. Problémy začínajú vtedy, keď sa baktérie z tráviacej sústavy zachytia na stenách močovej rúry a začínajú sa tam rozmnožovať. Výsledkom býva pocit pálenia pri močení, nutkanie na močenie, aj keď nepotrebujete na ísť na WC a samovoľný únik moču.

Vedeli ste, že?

  • Močová inkontinencia trápi dvakrát častejšie ženy v porovnaní s mužmi. Často sa vyskytuje v období tehotenstva.
  • Frekventovaným typom inkontinencie u žien je stresová, ktorú spôsobuje oslabenie svalov panvového dna, a teda svalstva medzi mechúrom a pošvou.
  • Druhým najčastejším typom je inkontinencia urgentná, ktorá býva liečená výlučne medikamentmi.
  • V prípade detí sa za normálne považuje pomočovanie do piateho roku života. V prípade úniku moču u starších detí je nutné vyhľadať pomoc.
  • Na liečbu inkontinencie a hygienické pomôcky sa na Slovensku vynakladá ročne odhadom 7 miliónov Eur.
Next article