Home » Zrelý vek » PREVENCIA REPRODUKČNÝCH RIZÍK ZRELÉHO VEKU
Sponsored

Jedným z trendov súčasného životného štýlu je odkladanie tehotenstva do neskoršieho veku. Dnes už viac ako 20 % žien dobrovoľne plánuje prvé dieťatko po 35. roku svojho života. Príčiny tohto odkladu bývajú rôzne. Často je to snaha o stabilizáciu kariéry, získanie finančnej nezávislosti, túžba cestovať. Alebo je čoraz ťažšie nájsť vhodného partnera.

Riziká odkladu tehotenstva

Postupné odkladanie tehotenstva so sebou prináša mnohé riziká. Jasným dôsledkom je znížená fertilita. V horších prípadoch aj úplná sterilita partnerov. Tieto páry čoraz častejšie vyhľadávajú pomoc centier asistovanej reprodukcie, častokrát až v období prirodzenej menopauzy. Možnosti dnešnej reprodukčnej medicíny sú veľmi pokrokové a účinné. Je dôležité myslieť na svoju plodnosť včas a minimálne mať informácie o svojom aktuálnom reprodukčnom zdraví.

Ponuka odborného vyšetrenia

MUDr. Lenka Rybánska, PhD., MPH
Vedúci lekár kliniky ISCARE Bratislava

Klinika ISCARE je prvá slovenská klinika asistovanej reprodukcie, gynekológie a urológie. V rámci prevencie poskytuje pre klientov možnosť vyšetrenia tzv. „pre-koncepčného zdravia“. U žien toto vyšetrenie pozostáva z analýzy hormonálneho profilu, testovania pohlavne prenosných ochorení a z vyšetrenia antimullerianskeho hormónu. Ten poskytuje skríningový údaj o ovariálnej rezerve, teda o schopnosti vaječníkov produkovať kvalitné vajíčka. U mužov pozostáva z vyšetrenia krvi na pohlavne prenosné ochorenia a zo spermiogramu, ktorého účelom je vyšetrenie kvality, pohyblivosti a počtu spermií.

Metóda social freezingu

Pacientkam, ktoré z určitého dôvodu nemôžu mať dieťa v konkrétnom čase (napríklad ak nemajú stáleho partnera, alebo sa pripravujú na onkologickú liečbu) a biologické hodiny im „tikajú“, ponúkame možnosť zachovať plodnosť na neskoršie obdobie prostredníctvom tzv. social freezingu. Ide o modernú metódu, pomocou ktorej sme schopní zamraziť vajíčka práve v ideálnom čase, keď je žena zdravá a jej plodnosť nie je ovplyvnená vekom či konkrétnym ochorením. Metóda social freezingu umožňuje pacientkam ich využitie v období, keď bude ten správny čas.

ISCARE – záruka vysokej kvality a odbornosti

Všeobecne sa dá povedať, že odklad tehotenstva do vyššieho veku so sebou nesie konkrétne riziká. Ide predovšetkým o zvýšené riziko vývojových chýb plodu, zvýšené riziko potratov, hroziaci predčasný pôrod alebo pôrod dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Na klinike ISCARE je pre nás dôležité klásť dôraz na prevenciu, dôkladnú informovanosť verejnosti a, samozrejme, na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Ak máte pochybnosti o svojom reprodukčnom zdraví, neváhajte sa objednať na konzultáciu s našimi odborníkmi. Nájdete nás v Bratislave na Prievozskej, v Martine v areáli Univerzitnej nemocnice, alebo pre viac informácií na www.iscare.sk.

Next article