Home » Zrelý vek » Pravidelné očné vyšetrenie môže zabrániť životu v tme
dochodci

Pravidelné očné vyšetrenie môže zabrániť životu v tme

K najčastejším príčinám slepoty na svete patrí zelený zákal (glaukóm) a poškodenie sietnice ako komplikácia pri cukrovke (diabetická retinopatia).

Zelený zákal
Jedná sa o chronické ochorenie, pri ktorom dochádza postupne k výpadkom až strate periférneho videnia ako následok odumierania zrakového nervu. Môže sa vyskytnúť v každom veku a existuje niekoľko desiatok foriem ochorenia. Po narodení dieťaťa sa môže vyskytnúť vrodená forma, pričom deti majú väčší priemer rohoviek a často pri pohľade na dieťa nás upútajú „veľké oči“.
U dospelých pri najčastejšej primárnej forme nie sú žiadne varovné príznaky ochorenia. Aj niekoľko rokov si pacient neuvedomuje, že má vyšší vnútroočný tlak, ktorý je najdôležitejším rizikovým faktorom ochorenia a pomaly dochádza k poškodzovaniu periférneho videnia.

Jedná sa o chronické ochorenie, pri ktorom dochádza postupne k výpadkom až strate periférneho videnia ako následok odumierania zrakového nervu.

Príčiny vzniku ochorenia
Tie nepoznáme, pričom v niektorých prípadoch sú postihnutí viacerí členovia rodiny. Je veľmi dôležité, aby sme o tomto ochorení vedeli. Počet pacientov stúpa s vekom, preto po dosiahnutí 40. roku života by sme si mali nechať očným lekárom pravidelne zmerať vnútroočný tlak a vyšetriť zrakový nerv. Len včasná diagnostika je zárukou úspešnej liečby. Postup ochorenia dokážu v skorých štádiách stabilizovať očné kvapky znižujúce očný tlak, v niektorých prípadoch lekári volia laserový alebo chirurgický zákrok.

Preventívna očná prehliadka
Pri ochoreniach sietnice je vhodné absolvovať preventívne vyšetrenie očného pozadia u pacientov nad 40 rokov raz ročne. Ak patríte k mladším ročníkom, vystačíte si aj s periodicitou 2-3 roky. Preventívna očná prehliadka by mala obsahovať vyšetrenie zrakovej ostrosti, meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie jednotlivých častí oka na štrbinovej lampe – mihalnice, riasy, spojovku, rohovku, dúhovku, zrenicu, šošovku, sklovec, sietnicu a zrakový nerv. Hlbšie štruktúry oka sa vyšetrujú v mydriáze, čiže „rozkvapkaním“, aby sa dali vyšetriť aj periférne časti sietnice a odhaliť prípadné chorobné zmeny, napríklad ochorenia žltej škvrny.

Vo včasných štádiách ochorení môže pacient vidieť veci zdeformované, vlnité, neskôr v pokročilejších štádiách môže mať výpady v centre zorného poľa.

Možné príznaky ochorení
Vo včasných štádiách ochorení môže pacient vidieť veci zdeformované, vlnité, neskôr v pokročilejších štádiách môže mať výpady v centre zorného poľa. Niektorí pacienti si skoré príznaky nevšimnú, preto na včasné zistenie ochorenia sietnice je vhodné absolvovať pravidelné očného vyšetrenie. U pacientov s cukrovkou je dôležité, aby absolvovali vyšetrenie očného pozadia aspoň jedenkrát ročne. Pri tomto vyšetrení očný lekár môže zachytiť aj skoré známky poškodenia cukrovkou a v prípade nutnosti zahájiť liečbu. Doma si môžeme urobiť samovyšetrenie očí napríklad tak, že sa budeme pozerať každým okom zvlášť na hodiny, alebo obraz na stene, prípadne použijeme jednoduchý test tzv. Amslerovu mriežku. Takto môžeme dobre spozorovať prípadné zmeny vo videní (napr. pokrivenie obrazu alebo výpady v zornom poli).

Next article