Home » Zrelý vek » PARKINSONOVA CHOROBA
Zrelý vek

PARKINSONOVA CHOROBA

Typicky sa toto ochorenie začína prejavovať medzi 50. a 60. rokom života, o niečo viac sú postihnutí muži. Prvé príznaky môžu byť veľmi nešpecifické – napr. bolesti kĺbov, depresia, pocit spomalenosti, zhoršenie čuchu, problémy so spánkom a pod. Preto niekedy prejde aj rok, kým sa stanoví správna diagnóza.

Prejavy
Okrem problémov s hybnosťou trpia ľudia s týmto ochorením aj celým spektrom ďalších prejavov, ktoré môžu mať podstatný vplyv na kvalitu ich života. Veľká časť pacientov trpí tráviacimi problémami, najmä chronickou zápchou, ďalej sa vyskytujú problémy s prehĺtaním, žuvaním, zvýšeným slinením, pocit zhoršeného či spomaleného trávenia. Tiež sa môžu vyskytovať problémy súvisiace s poruchami srdcovo-cievneho systému, najmä kolísavý tlak krvi, tiež pocity točenia hlavy či zahmlievania pred očami. Samostatnú kapitolu tvoria tzv. neuropsychiatrické príznaky, ktoré sa vyskytujú s rôznou frekvenciou. Veľká časť parkinsonikov trpí depresiami, ďalej to môžu byť úzkostné stavy, v pokročilom štádiu sa stretávame s výskytom halucinácií, demencie či psychóz.

Príčina vzniku
Príčinu vzniku tohto ochorenia doposiaľ nepoznáme, dokážeme ho však efektívne liečiť a potláčať jeho prízanky. V terapii používame preparáty, ktoré nahrázajú chýbajúci dopamín v mozgu. Napriek mnohým problémom, ktoré trápia naše zdravotníctvo, je potrebné povedať, že na Slovensku v tomto prípade nijako nezaostávame za ostatnými krajinami a vieme našim pacientom ponúknuť tie najmodernejšie typy liečby.

Celoživotná diagnóza
Parkinsonova choroba je celoživotnou diagnózou, ktorá najmä v pokročilom štádiu ovplyvňuje kvalitu života pacientov aj príbuzných. Je potrebné, aby pacienti so svojím neurológom hovorili o problémoch, ktoré ich trápia, aj keď ich sami možno nedávajú do súvisu s týmto ochorením. Liečba Parkinsonovej choroby je totiž šitá na mieru každému pacientovi s ohľadom na jeho vek, aktivitu či iné ochorenia, na ktoré sa lieči. Významnou pomocou pre ľudí s týmto ochorením a ich blízkych môže byť aj stretávanie sa v rámci pacientskych organizácií, s možnosťou výmeny informácií, skúseností a vzájomnej podpory.

Next article