Home » Zrelý vek » INOVATÍVNY PRÍSTUP V LIEČBE MYÓMOV MATERNICE
Sponsored

Myómy sú nezhubné nádory maternice. Postihujú približne 30 % žien počas ich reprodukčného obdobia. Po menopauze sa myómy zmenšujú až postupne zanikajú.

Ťažkosti žien s myómami závisia od ich veľkosti a lokalizácie v maternici. Často nemajú žiadne prejavy. Môžu však byť príčinou bolestí v podbrušku, pri pohlavnom styku alebo pri menštruácii.

Príčiny vzniku nie sú známe

Na ich rast vplývajú genetické faktory, hladiny ženských hormónov, hmotnosť ženy, skorý nástup prvej menštruácie a počet pôrodov. Väčšie myómy je možné zistiť pri palpačnom gynekologickom vyšetrení. Najdôležitejšie je ultrazvukové vyšetrenie, ktoré je zväčša na diagnostiku postačujúce.

Možnosti a spôsoby liečby

Ak pacientka nemá žiadne ťažkosti, liečba nie je potrebná. Vykonávajú sa len pravidelné kontroly ultrazvukom. V opačnom prípade je možná medikamentózna alebo operačná liečba. Cieľom medikamentóznej liečby je zmierniť alebo odstrániť príznaky ochorenia, zmenšiť veľkosť myómu a zastaviť jeho rast. Hlavnou výhodou je zachovanie maternice, plodnosti a vylúčenie rizika súvisiaceho s anestéziou a operáciou.

Každá žena by mala raz ročne absolvovať preventívne gynekologické vyšetrenie a v prípade nálezu myómov zvážiť všetky moderné liečebné postupy.

Inovatívna metóda liečby

Úplne novú kvalitu do konzervatívnej liečby prináša selektívny modulátor progesterónových receptorov (SPRM). K  dispozícii je jediný takýto prípravok, ktorý je určený na dlhodobú liečbu symptómov myómov maternice. Užíva sa vo forme tabliet. Pri liečbe dochádza k ústupu ťažkostí spôsobených myómami, zastaveniu silného krvácania a k zmenšeniu objemu myómov až o 70 %. Pacientka niekedy nemusí vôbec podstúpiť operáciu alebo je možný menej invazívny operačný postup.

Každá žena by mala raz ročne absolvovať preventívne gynekologické vyšetrenie a v prípade nálezu myómov zvážiť všetky moderné liečebné postupy.

MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH
Gynekologická a pôrodnícka ambulancia GYNDANYS s.r.o.

Next article