Home » Zrelý vek » BOLESŤ V ZRELOM VEKU
Sponsored

Akou bolesťou sa pacienti stretávajú najčastejšie?

Najväčšiu skupinu chronických bolestí u ľudí v zrelom a vyššom veku predstavuje bolesť pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov. S vekom sa zvyšuje aj incidencia nádorovej bolesti, neurogénnej centrálnej bolesti po cievnych mozgových príhodácch, stúpa počet neuralgií (napr. po herpes zoster). Všeobecne môžeme povedať, že dochádza starnutím k redukcii bolestí hlavy, brucha a hrudníka a narastá bolesť veľkých, tzv. váhonosných kĺbov.

Aký je rozdiel medzi chronickou a akútnou bolesťou?


MUDr. MORÁVKOVÁ JANA
Algeziologická ambulancia KAIM UNB a SZU Limbová 5 Bratislava- Kramáre

Akútna bolesť je prejavom akútneho ochorenia, poranenia, varuje pred hroziacim poškodením organizmu. Má pozitívny význam, známu príčinu, charakteristický priebeh. Po odstránení príčiny postupne odoznieva. Veľmi silná akútna bolesť, ktorá nie je liečená, pri pretrvávaní túto svoju „užitočnú“ funkciu stráca. Navodené biochemické a metabolické zmeny môžu byť pre pacienta škodlivé. Dalo by sa povedať, že každá chronická bolesť bola na začiatku akútna.

Prečo niektorá akútna bolesť prerastie do chronickej? 

Neliečená akútna bolesť môže v niektorých prípadoch prejsť do chronickej. Ta pretrváva dlho po tom, čo akútne ochorenie skončilo a objektívna príčina bolesti už chýba. Pri chronickej bolesti vystupuje do popredia viac emočný a afektívny rozmer bolesti. Ak zostane nekontrolovaná, stáva sa zmyslom pacientovho života. Narúša mu spánok, náladu, chuť do jedla, vzťahy. Častokrát sa pri vyčerpaných vnútorných kompenzačných mechanizmoch pridruží depresia.

Čo sa môže stať pri zle liečenej chronickej bolesti, aké sú riziká?

Na počiatku každej chronickej bolesti je najprv bolesť akútna. Ta môže byť napríklad pooperačná, pri výseve herpes zoster, bolesť kĺbov pri reumatických ochoreniach alebo pri opotrebovaní kĺbu. Dôležité je zasiahnuť liečbou včas. Nielen preto, aby pacient netrpel. Práve preto, aby sa bolesť „nefixovala“ vo vyšších nervových štruktúrach a neprešla postupne a plazivo do chronicity. Chronická bolesť sa ovplyvňuje aj komplexnou liečbou veľmi ťažko. Navyše je obtiažne pochopiteľná i pre okolie pacienta. Mnohokrát sa stretávame s nepochopením príbuzných. Ako je možné, že pacienta má pretrvávajúce bolesti, keď mu vlastne navonok nič nie je?


Neliečená akútna bolesť môže v niektorých prípadoch prejsť do chronickej.

Čo by mal robiť pacient, ktorý dlhodobo trpí bolesťou? Kedy by mal začať s liečbou?

Základnú liečbu bolesti by mal vedieť nasadiť každý lekár. Liečba bolesti je súčasťou už výuky na pregraduálnej úrovni. Existuje široká paleta liekov, z ktorých si môže vybrať už lekár prvého kontaktu. Dôležité je vedieť, kedy je táto „základná“ liečba už neefektívna. Pacientovi môže z dlhodobého hľadiska škodiť. Vtedy je dobré obrátiť sa na špecialistu v liečbe bolesti – algeziológa.

Existujú špecializované pracoviská na liečbu bolesti? Ako sa tam pacient môže dostať?

Na liečbu bolesti sa špecializujú ambulancie chronickej bolesti, tzv. algeziologické ambulancie. Pracujú v nich špecialisti s nadstavbovou atestáciou z liečby bolesti – algeziológie. Niektoré ambulancie sú zamerené viac na intervenčné algeziologické výkony. Iné zas na kombinovanú farmakoterapiu s prihliadnutím na ostatné ochorenia pacienta.

Taktiež je možno aplikovať nefarmakologické metódy liečby. K algeziológovi väčšinou odosiela pacienta všeobecný lekár pre dospelých, prípadne iný špecialista, ktorý už vyčepal jemu známe metódy liečby bolesti. Pacient sa môže na konzultáciu objednať aj osobne. V rámci súčasne platnej legislatívy je však potrebný výmenný lístok.

Next article