Home » Zdravý zrak » Život „vidia“ svojimi očami
astigmatizmus

Život „vidia“ svojimi očami

Každé ráno o pol deviatej ho vidíte vychádzať z dverí jednoizbového bytu až na prízemie. Naučeným gestom otvára poštovú schránku, vyberá z nej noviny a ponáhľa sa späť domov. Jeho žena čítanie čerstvých správ pri rannej káve miluje. No zrazu stretne vás.
Ten muž nikdy nevidel písmenká na zvončeku s vaším menom. Nikdy nevidel vašu tvár. A predsa vám venuje ten najkrajší a najúprimnejší pozdrav, aký si môžete priať. „Dobré ránko, pani Janáková. Do práce? Ako dnes len krásne voniate! V rádiu hlásili pekný, slnečný deň. Tak nech ho máte čo najkrajší!“ A vy viete, že budete.

S hendikepom vedia žiť
V našej krajine žijú tisícky ľudí so zrakovým postihnutím. Ich chorobopis vypĺňajú diagnózy ako diabetická retinopatia, katarakta, vekom podmienená degenerácia makuly či glaukóm. Mnohí z nich sú združení v 67 základných organizáciách Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Organizácia obhajuje ich práva pri tvorbe legislatívy a súčasne im poskytuje sociálne služby. Naučiť sa chodiť s bielou palicou, písať a čítať Braillovo písmo alebo viesť vlastnú domácnosť bez cudzej pomoci. Aj to si môžu ľudia s poškodeným zrakom osvojiť na 8 krajských strediskách a 60 poradenských miestach po celom Slovensku.

Prevencia ako základ
Rovnako dôležité ako pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím ostávajú pre Úniu i preventívne aktivity. Skríningový projekt Zdravé oči upozorňuje rodičov už v škôlke na začínajúce zrakové poruchy detí v materských školách. Projekt Zaostrime na seniorov učí zamestnancov zariadení pre seniorov odhaliť zrakový problém u starších ľudí. Vďaka včasnej odbornej pomoci dokážeme predísť vzniku zrakového postihnutia, zastaviť či spomaliť jeho vývoj. Nielen optická a kompenzačná pomôcka, ale i výcvik špeciálnych zručností, dokážu výrazným spôsobom prispieť k zvýšeniu kvality života ľudí so zrakovými ťažkosťami. Ich život tým predsa nekončí.

Next article