Home » Zdravý zrak » PREVENCIA SLEPOTY A PORÚCH ZRAKU MÁ NA SLOVENSKU DLHOROČNÚ TRADÍCIU
Zdravý zrak

PREVENCIA SLEPOTY A PORÚCH ZRAKU MÁ NA SLOVENSKU DLHOROČNÚ TRADÍCIU

Komplexná oftalmologická starostlivosť je zabezpečovaná sieťou oftalmologických zariadení ambulantnej a ústavnej starostlivosti, sieťou očných optík a sieťou zariadení Únie nevidiacich a slabozrakých na Slovensku a ich vzájomnou spoluprácou.

Prevencia slepoty a porúch zraku v detskom veku aj v dospelosti
Prevencia slepoty a porúch zraku v detskom veku pozostáva z vyšetrenia reflexu očného pozadia u novorodencov a skríningu porúch zraku pri povinných pediatrických kontrolách, ktorý v ostatných rokoch doplňujeme veľmi účinným odborným skríningom porúch zraku v predškolskom veku v materských školách. Viac informácií na www.zdraveocko.sk. Prevencia slepoty a porúch zraku v detskom veku aj v dospelosti spočíva v preventívnom vyšetrení zrakových funkcií, očného tlaku, biomikroskopického vyšetrenia oka a očného pozadia pri systémových ochoreniach, najčastejšie pri diabete a hypertenzii. Na zlepšenie dostupnosti špecializovaného oftalmologického vyšetrenia pre pacientov s diabetom je určený program elektronickej konzultácie nálezu na očnom pozadí a pri pozitívnom náleze s následným cieleným vyšetrením a liečbou v najbližšom špecializovanom centre pre liečbu ochorení sietnice. Prvé oftalmologické Reading centrum na Slovensku bolo zriadené v spolupráci NEDU v Ľubochni, II. Očnej kliniky SZU v Banskej Bystrici a Špecializovanej nemocnice Oftal vo Zvolene.
Veľmi účinný je skríning závažných očných ochorení pri predpise okuliarovej korekcie očným lekárom.
Preventívne vyšetrenia po 40. roku veku sa realizujú pri predpise korekcie na čítanie a s rastúcou presbyopiou sa opakujú každých 5 rokov až do 60. roku veku, keď sa presbyopia ustáli.

Diagnostika a liečba očných ochorení
Vďaka trvalému technologickému pokroku sa neustále zlepšujú možnosti diagnostiky a liečby očných ochorení. V minulosti najčastejšie príčiny slepoty – katarakta, glaukóm, vekom podmienená degenerácia makuly a diabetická retinopatia sú liečiteľné chirurgicky, medikamentózne alebo kombináciou týchto metód. Mikrochirurgická technika operácií a kvalita používaných materiálov minimalizujú operačnú traumu, skracujú trvanie operácie, čo umožňuje rozvoj ambulantnej chirurgie. Väčšina operácií oka sa v súčasnosti vykonáva ambulantným spôsobom. Pacienti sú ušetrení stresu z hospitalizácie a výrazne sa skracuje pooperačná rehabilitácia. Prvé operácie oka vykonávané ambulantne boli operácie laserom. Lasery v oftalmológii majú široké uplatnenie a neustále sa zdokonaľujú. Stále menej mladých ľudí používa okuliare. Nahrádzajú ich veľmi kvalitné kontaktné šošovky, alebo ešte častejšie refrakčné laserové operácie. Okrem refrakčnej chirurgie sa uplatňujú v liečbe ochorení sietnice, glaukómu a v liečbe regenerácií katarakty.
Najčastejšou operáciou na ľudskom tele je operácia katarakty. V súčasnosti sa vykonáva temer výlučne ambulantným spôsobom špičkovými operačnými poloautomatmi. Umelé vnútroočné šošovky už nie sú len náhradou odstránenej skalenej šošovky, ale sú vyberané alebo dokonca vyrábané presne na mieru. Najväčší rozmach v mikrochirurgii oka v súčasnosti zaznamenáva vitreoretinálna chirurgia, najmä v oblasti chirurgie makuly, v liečbe diabetickej retinopatie, úrazov oka a odlúpenia sietnice. Najčastejšou príčinou praktickej slepoty v starobe je vekom podmienená degenerácia makuly. V súčasnosti je možné spomaliť alebo zastaviť progresiu ochorenia, a tým zachovať použiteľné videnie u pacientov intravitreálnou aplikáciou anti VEGF.

Rehabilitácia zrakových funkcií
K rehabilitácii a liečbe tupozrakosti v detskom veku slúžia takzvané očné škôlky. Zariadenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytujú pacientom v každom veku účinnú podporu a pomoc nielen v oblasti výberu a nácviku používania špeciálnych optických pomôcok, ale aj v oblasti sociálneho poradenstva a podpory.
Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslových orgánov nášho tela. Sprostredkováva nám viac ako 80 % informácií. Vďaka vedeckému pokroku sa neustále zlepšujú možnosti diagnostiky a liečby závažných očných ochorení. K efektívnemu využitiu možností modernej medicíny významne prispieva včasný záchyt a prevencia, čo je súčasným trendom oftalmologickej starostlivosti.

Next article