Home » Zdravý zrak » Neuritída optických nervov je jeden z častých prvých symptómov sclerosis multiplex
astigmatizmus

Neuritída optických nervov je jeden z častých prvých symptómov sclerosis multiplex

Odhaduje sa, že na svete trpí týmto ochorením zhruba 2,5 milióna pacientov, v našej krajine sa odhaduje výskyt na úrovni 100 až 150 chorých na 100 000 obyvateľov. Ochorenie postihuje prevažne mladých ľudí medzi 20. až 40. rokom života, vzácnejšie sa vyskytuje u detí a u seniorov po 60. roku života.

Jedno z vážnych neurologických ochorení, ktoré má za následok postupné zhoršovanie kvality života a pri progresívnom priebehu môže končiť invaliditou až fatálne, je sclerosis multiplex. Je to chronické zápalové demyelinizačné autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postihuje mozog, miechu a zrakové nervy. Odhaduje sa, že na svete trpí týmto ochorením zhruba 2,5 milióna pacientov, v našej krajine sa odhaduje výskyt na úrovni 100 až 150 chorých na 100 000 obyvateľov. Ochorenie postihuje prevažne mladých ľudí medzi 20. až 40. rokom života, vzácnejšie sa vyskytuje u detí a u seniorov po 60. roku života. Častejšie postihuje ženy, odhadom 1,5 – až 2,5-krát častejšie ako mužov. Vzhľadom na to, že zápalové ložiská môžu postihnúť hociktorú časť centrálneho nervového systému, sú aj príznaky ochorenia veľmi pestré a netypické. Z tohto dôvodu je klinický obraz ochorenia veľmi variabilný. Prvé príznaky sú často spojené so stresovými situáciami alebo infekčným ochorením, čo odvracia pozornosť na možnú začínajúcu sclerosis multiplex.   

Asi v jednej štvrtine typických prvých prejavov ochorenia je retrobulbárna neuritída, prípadne porucha okohybných nervov. Retrobulbárna neuritída vzniká náhle behom niekoľkých hodín až dní spravidla iba na jednom oku, vzácne postihuje obe oči. Ide o autoimunitný zápal myelínovej pošvy zrakového nervu. Pacient poruchu vníma ako hmlisté videnie rôznej hustoty, s poklesom zrakovej ostrosti až na úroveň praktickej slepoty. Typický je centrálny výpad zorného poľa – skotóm, ktorý pacienti vnímajú ako rôzne hustú prekážku videnia v centre zorného poľa, prípadne výpady rôznych častí zorného poľa, ktoré sa prejavia pri perimetrickom vyšetrení. Častá je tlaková bolesť za ešte vidiacim okom, ktorá niekedy predchádza následný pokles zrakovej ostrosti. Bolesť sa zvýrazňuje pri pohyboch oka. Často je postihnutý farbocit v zmysle menšieho farebného kontrastu a častá je porucha kontrastnej citlivosti pri často ešte zachovanej zrakovej ostrosti.

Pri retrobulbárnej neuritíde pri prvom záchvate ochorenia sclerosis multiplex je typické, že „pacient na oko nevidí a lekár na pozadí tiež nič patologické nevidí“. Na očnom pozadí je väčšinou normálny nález na papile.

Pri očnom vyšetrení predného segmentu oka môže niekedy pomôcť vyšetrenie fotoreakcie zreníc. Na očnom pozadí nález zodpovedá miestu lézie na zrakovom nerve. Pri retrobulbárnej neuritíde pri prvom záchvate ochorenia sclerosis multiplex je typické, že „pacient na oko nevidí a lekár na pozadí tiež nič patologické nevidí“. Na očnom pozadí je väčšinou normálny nález na papile. Pri menej častej vnútroočnej neuritíde je vidno opuch papily zrakového nervu aj s drobnými krvácaniami a ischemickými vatovými ložiskami. Pri opakovaných atakoch ochorenia dochádza postupne k atrofii nervových vlákien optického nervu, čo sa prejaví jej nablednutím až jej postupnou atrofiou.

Rýchla diagnóza a následná liečba steroidmi v infúzii radikálne zlepší zrakové funkcie k normálu pri prvom ataku behom niekoľkých dní. To je iba zvládnutie prvého záchvatu ochorenia, na druhý a ďalšie nemožno čakať, pacienta treba zaradiť do sledovania a trvalej liečby. Sclerosis multiplex sa dnes vďaka dostupnej škále liekov dá liečiť, ale nedá sa vyliečiť.

Prvý záchvat – atak môže časom postupne spontánne odoznieť a v tom je nebezpečenstvo podcenenia popísaných príznakov pacientom. Očný lekár po dôkladnej anamnéze a objektívnom vyšetrení musí myslieť na možnú sclerosis multiplex a musí nechať pacienta vyšetriť neurológom. Na stanovenie diagnózy je nutné vyšetrenie nukleárnou magnetickou rezonanciou, vyšetriť zrakové evokované potenciály, lumbálnu punkciu a optickú koherentú tomografiu ako základné vyšetrenia. Rýchla diagnóza a následná liečba steroidmi v infúzii radikálne zlepší zrakové funkcie k normálu pri prvom ataku behom niekoľkých dní. To je iba zvládnutie prvého záchvatu ochorenia, na druhý a ďalšie nemožno čakať, pacienta treba zaradiť do sledovania a trvalej liečby. Sclerosis multiplex sa dnes vďaka dostupnej škále liekov dá liečiť, ale nedá sa vyliečiť. Včasnou liečbou sa dosiahne vyhovujúca kvalita života a oddiali sa invalidita pacienta.

Záverom len výstraha – nepodceňujme žiaden z náhle sa objavených a snáď pre niekoho banálnych príznakov, hlavne vo vekovej kategórii 20- až 40-ročných, a najmä žien. Treba navštíviť očného lekára alebo neurológa, pretože iba včasná diagnóza a liečba oddiali komplikácie tejto vážnej choroby.

Next article