Home » Zdravý zrak » NAJČASTEJŠOU OPERÁCIOU NA ĽUDSKOM TELE JE OPERÁCIA KATARAKTY
Zdravý zrak

NAJČASTEJŠOU OPERÁCIOU NA ĽUDSKOM TELE JE OPERÁCIA KATARAKTY

Umelé vnútroočné šošovky už nie sú len náhradou odstránenej skalenej šošovky, ale sú vyberané alebo dokonca vyrábané presne na mieru tak, aby pacient po operácii nepotreboval okuliare.
Katarakta je prejav starnutia šošovky, pričom sa zakalí šošovka a stáva sa prekážkou v ostrom videní. Prejavuje sa to postupným, nebolestivým zahmlievaním videnia a zmenou vo vnímaní farieb. Farby nie sú sýte. Riešením katarakty je operácia, pri ktorej sa odstráni zakalená šošovka a na jej miesto sa do oka vloží nová, umelá vnútroočná šošovka.

Aké vyšetrenia sú potrebné pred operáciou?
Komplexné vyšetrenie pred operáciou je rozsiahle a časovo náročné. Pozostáva z podrobných meraní, vyšetrení oka a výpočtu hodnoty umelej šošovky. Pri pohovore lekár pacienta informuje o výsledku vyšetrenia a o možnostiach liečby. Následne má pacient možnosť výberu operačného postupu a typu umelej šošovky.

Operuje sa v lokálnom znecitlivení, bez uspania. Operácia trvá približne 20 až 40 minút

Ako prebieha operácia?
Operácia prebieha ambulantným spôsobom a pacient je po operácii prepustený domov. Operuje sa v lokálnom znecitlivení, bez uspania. Operácia trvá približne 20 až 40 minút. Je bezbolestná, a vykonáva sa cez 2 až 3 mikrorezy o veľkosti 1 – 2,5 mm. Jemné štruktúry prednej komory oka sa počas operácie chránia pomocou aplikácie viskózneho gélu. Po presnom odstránení časti predného puzdra sa zakalené hmoty šošovky skvapalnia ultrazvukom a odsajú. Skvapalnenie katarakty ultrazvukom sa nazýva fakoemulzifikácia. Do zachovaného puzdra šošovky sa následne implantuje umelá šošovka. Operačné rany sa spoja hydratáciou, len výnimočne je potrebné dočasné uzatvorenie operačnej rany stehom.

Ako prebieha hojenie oka po operácii?
Hojenie oka po operácii, kým pevne zrastie operačná rana trvá mesiac. Nutné je ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára a taktiež pravidelné kontroly.

Možnosti výberu operačného postupu
Štandardná fakoemulzifikácia sa vykonáva v jednom sedení cez operačné rezy vykonané mikrochirurgickými, kalibrovanými, diamantovými nožmi. Operačné rezy a skvapalnenie šošovky môžu byť pripravené aj laserom, ktorý sa aplikuje tesne pred operáciou. Tento typ operácie nazývame kombinovaný, pretože sa vykonáva v dvoch krokoch a zväčša na oddelených operačných sálach. Laserové rezy vykonáva automat, následne sa pacient presunie na operačnú sálu a operáciu dokončí chirurg.

Multifokálne umelé vnútroočné šošovky umožňujú väčšine pacientov videnie bez okuliarov do diaľky aj do blízka. Vyrábajú sa aj torické multifokálne šošovky

Možnosti výberu umelej vnútroočnej šošovky
Štandardná umelá vnútroočná šošovka je sférická, monofokálna, foldovateľná, so žltým filtrom. Umožňuje ostré videnie bez okuliarov do diaľky alebo do blízka a dá sa zložiť a implantovať cez 2-2,4 mm operačnú ranu. Má žltý filter na ochranu sietnice pred poškodením svetlom. Dioptrická hodnota umelej šošovky sa pred operáciou vypočíta podľa merania dĺžky a lomivosti oka. Torické vnútroočné šošovky kompenzujú aj astigmatizmus, vyrábajú sa presne na mieru podľa pacienta. Multifokálne umelé vnútroočné šošovky umožňujú väčšine pacientov videnie bez okuliarov do diaľky aj do blízka. Vyrábajú sa aj torické multifokálne šošovky.

Môže sa šedý zákal opakovať?
Šošovka má regeneračné schopnosti. Následný zákal (sekundárna katarakta) je zhrubnutie puzdra alebo regenerácia šošovkových hmôt. Vzniká postupne a prejavuje sa zahmlením videnia za 4-6 rokov po operácii. Sekundárna katarakta sa odstraňuje ambulantne, prevažne laserom. Videnie sa zvyčajne upraví ihneď po zákroku. Aj sekundárna katarakta sa môže opakovať.

Next article