Home » Zdravý zrak » FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ CESTA SVETLA 2017
astigmatizmus

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ CESTA SVETLA 2017

Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách: Čierno-biela a Farebná fotografia, pričom do jednej z nich môžete prihlásiť najviac 4 snímky formátu 20 x 30 cm, celkovo do súťaže môžete poslať maximálne 8 fotografií. V prihláške, prosím, vyznačte ich počet a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Nezabudnite jednotlivé snímky označiť svojím menom, adresou a názvom.

Minimálne trojčlenná odborná porota, ktorú zostaví organizátor, fotografie do 20. októbra 2017 vyhodnotí a v každej kategórii určí 3 najlepšie práce. Pripomíname, že porota má právo niektorú z cien neudeliť a jej rozhodnutie je konečné.

Do 30. novembra 2017 budú zverejnené na stránke www.unss.sk počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov, ktorí získajú ceny:

  • za 1. miesto v hodnote 100 €
  • za 2. miesto v hodnote 50 €
  • za 3. miesto v hodnote 30 €

Vernisáž expozície najlepších zaslaných prác sa uskutoční v Bratislave v novembri 2017, v priebehu roka 2018 však bude usporiadaných viacero výstav na celom území Slovenska. Zo zaslaných fotografií porota vyberie tie, ktoré budú použité v propagačnom kalendári ÚNSS na rok 2018.

Podrobné podmienky súťaže a prihlášku si môžete vyžiadať u organizátora, alebo stiahnuť po kliknutí na tieto odkazy:

Next article