Home » Zdravý zrak » CHRONICKOU PORUCHOU CIRKADIÁNNEHO RYTMU TRPÍ AŽ PRIBLIŽNE 70 % NEVIDIACICH
Zdravý zrak

CHRONICKOU PORUCHOU CIRKADIÁNNEHO RYTMU TRPÍ AŽ PRIBLIŽNE 70 % NEVIDIACICH

Neraz práve poruchy týchto biorytmov stoja za výkyvmi nálad a naším celkový psychickým stavom. Načasovanie týchto rytmov totiž do značnej miery závisí nielen od vnútorných vplyvov (napr. od množstva stresu, hladiny hormónov, rozmanitosti stravy), ale aj od tých vonkajších (napr. od prostredia, v ktorom sa pohybujeme a pracujeme).

Stigma, ktorú porucha so sebou prináša, teda naďalej pretrváva. Treba povedať, že nejde o ojedinelý prípad. Vo všeobecnosti totiž platí, že mnohé zdravotné komplikácie, ktoré zo straty zraku vyplývajú, nie sú ešte stále dostatočne prebádané.

Nesprávne nastavenie biologických hodín
Neschopnosť vnímať zmeny svetla a tmy spôsobuje nesprávne nastavenie biologických hodín v tele. Preto zrejme až približne 70 % nevidiacich osôb trpí chronickou poruchou cirkadiánneho rytmu, teda poruchou 24-hodinového rytmu spánku a bdenia. Narušenie pravidelného striedania týchto fáz spôsobuje mnohým nevidiacim problémy s nočným spánkom (je prerušovaný a krátky) a následne zákonite aj s bdelým stavom počas dňa, čo sa prejavuje na výkonnosti či už detí v škole, alebo dospelých v práci. Aj v noci predsa možno pracovať, cez deň to človek dospí, poviete si. Ale dôsledky tejto poruchy majú aj širší spoločenský dopad.
Porucha so sebou totiž nesie istú stigmu – stáva sa dôvodom na diskrimináciu v škole, na pracovisku, domáce prostredie nevynímajúc. Vo všeobecnosti totiž možno povedať, že nie je veľmi známa, a ľudia ju často vnímajú ako lenivosť, čo sa následne vyhodnocuje nekompromisne: potenciálny študent či zamestnanec je nevhodný. Aj napriek tomu, že spomínaná porucha sa u nevidiacich vyskytuje vo veľkej miere, stále je ťažké dopátrať sa k podrobnejším informáciám. Stigma, ktorú porucha so sebou prináša, teda naďalej pretrváva. Treba povedať, že nejde o ojedinelý prípad. Vo všeobecnosti totiž platí, že mnohé zdravotné komplikácie, ktoré zo straty zraku vyplývajú, nie sú ešte stále dostatočne prebádané.

Next article