Home » Zdravie ženy » NIE JE TO VŽDY LEN O OKULIAROCH
Sponsored

Pre zrak je dôležité aj očné pozadie. Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je najčastejšou príčinou straty centrálnej zrakovej ostrosti u ľudí nad 50 rokov. Spôsobuje ju hneď niekoľko faktorov, pri ktorých dochádza k postupnej deštrukcii buniek sietnice v jej centrálnej časti, nazývanej makula alebo žltá škvrna.

Formy VPDM

Väčšina ľudí (až 85 %) trpí formou zvanou „suchá“, ktorá sa vyvíja v dôsledku hromadenia škodlivých látok v oblasti makuly. Tie poškodzujú svetlocitlivé bunky, dochádza k ich odumieraniu, a tým pádom k postupnému zhoršovaniu detailného videnia. Ochorenie sa však vyvíja v priebehu viacerých rokov. „Vlhká“ forma VPDM súvisí s abnormálnym rastom neplnohodnotných krvných ciev pod sietnicou. Tie zas prepúšťajú krv a tekutinu, spôsobujú opuch a krvácanie v sietnici, končia jazvou. Na rozdiel od prvého typu, táto forma zhoršuje centrálnu zrakovú ostrosť náhle a výrazne.

Faktory vplývajúce na vznik VPDM

Na vznik VPDM majú vplyv viaceré rizikové faktory akými sú vek, genetická predispozícia (25 %), fajčenie (4x vyššie riziko vzniku VPDM oproti bežnej populácii, 144x vyššie riziko u fajčiarov s pozitívnou rodinnou anamnézou), nedostatok antioxidantov v potrave, zvýšená expozícia slnečného žiarenia či cievne ochorenia. Väčšie percento výskytu ochorenia bolo zaznamenané u žien a ľudí so svetlou farbou dúhovky. Týchto symptómov je pomerne dosť. Človek postihnutý vlhkou formou VPDM vidí v centre rozmazanú sivú škvrnu, deformuje sa mu obraz, ťažko číta, nemôže šoférovať, nakupovať, nerozpoznáva tváre alebo stráca samostatnosť. Stručne povedané, ochorenie ovplyvňuje akékoľvek aktivity vyžadujúce zrak. Posledné štádium tohto ochorenia sa nazýva praktická slepota, ktorá môže vzniknúť v priebehu 6-12 mesiacov, kedy človek príde o centrálne videnie a stráca samostatnosť a schopnosť fungovať pri každodenných aktivitách.

Väčšie percento výskytu ochorenia bolo zaznamenané u žien a ľudí so svetlou farbou dúhovky.

Nezanedbávajte preventívne prehliadky

Dôležité sú pravidelné návštevy u  oftalmológa, po 50. roku aj vyšetrenie očného
pozadia, ktoré môže odhaliť niektoré ochorenia. Ďalej eliminovanie rizikových faktorov a  dodržiavanie zdravej životosprávy. To všetko sa na výskyte VPDM podieľa. Žiaľ, pre suchú formu VPDM v súčasnosti liečba neexistuje. Za to najnovším trendom v liečbe vlhkej formy VPDM je aplikácia protilátky proti rastovému endotelovému faktoru (anti VEGF). Tá bráni novotvorbe ciev,  tým umožňuje vstrebávanie tekutiny a zabraňuje krvácaniu. Ochorenie nie je možné vyliečiť, ale včasnou a intenzívnou liečbou dnes vieme našim pacientom poškodenie zraku aj zlepšiť, prípadne stabilizovať. Po zavedení tejto terapie sa podľa zdravotníckych dát podarilo redukovať výskyt praktickej slepoty u pacientov s touto formou takmer o 50 % v priebehu 5 rokov.

Bezbolestné a rýchle vyšetrenia

Základné očné vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie štrbinovou lampou, meranie vnútroočného tlaku a vyšetrenie očného pozadia. Všetky vyšetrenia sú bezbolestné a rýchlo realizovateľné. Ak sú prítomné zmeny v centrálnej časti sietnice, dopĺňajú sa aj ďalšie špecializované vyšetrenia. Rovnako sa odporúča i samovyšetrenie Amslerovou mriežkou, pri ktorom je dôležité vyšetrovať každé oko samostatne. Prevencia VPDM spočíva v  pravidelných návštevách očného lekára a vyšetrenia očného pozadia, dodržiavaní správnej životosprávy, eliminovaní rizikových faktorov. Dôležitú úlohu zohráva včasná diagnostika a skorý začiatok liečby.

Na vznik VPDM majú vplyv viaceré rizikové faktory:

  • akými sú vek (50+)
  • genetická predispozícia (25 %)
  • fajčenie (4x vyššie riziko vzniku VPDM)
  • 144x vyššie riziko u fajčiarov s pozitívnou rodinnou anamnézou
  • nedostatok antioxidantov v potrave
  • zvýšená expozícia slnečného žiarenia
  • cievne ochorenia

Viac informácii nájdete aj na www.mojeoko.sk
MUDr. PETRA MRUZKOVÁ Očná klinika Tr. SNP 1, UNLP Košice

Publikácia článku bola podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
Kod :SK1905685650

Next article