Domovská stránka » News » POSILŇOVACIA DÁVKA MÔŽE POMÔCŤ CHRÁNIŤ PRED ŤAŽKÝM PRIEBEHOM
News

POSILŇOVACIA DÁVKA MÔŽE POMÔCŤ CHRÁNIŤ PRED ŤAŽKÝM PRIEBEHOM

Adobe Stock

Ako vyzerá aktuálna pandemická situácia, aký význam má posilňujúca dávka očkovania v boji s omikronom a čo môžete urobiť, aby ste chránili seba a svojich blízkych aj po uvoľnení opatrení? O týchto témach sme sa rozprávali s tromi odborníkmi.

prof. MUDr. MILOŠ JESEŇÁK, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA

Centrum pre periodické horúčky – expertízne pracovisko MZ SR,
Klinika detí a dorastu JLF UK a UN Martin,
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN Martin,
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie UN Martin

Protikovidové opatrenia sa uvoľňujú, znamená to naozaj koniec pandémie? Ako je to z pohľadu imunity? Sme v lete menej náchylní sa nakaziť oproti jesenným a zimným mesiacom?

Je predčasné robiť akékoľvek závery a finálne zhodnotenie. Uvidíme, čo prinesie jeseň, resp. či sa SARS-CoV-2 naozaj zmení na klasické sezónne vírusové ochorenie, ktoré bude každoročne, podobne ako chrípka, vyvolávať lokálne epidémie a budeme sa proti nemu každý rok očkovať. Už zo skúseností z predchádzajúcich viac ako dvoch rokov treba byť zdržanlivý pri nejakých predčasných prognózach či záveroch. Áno, leto je typické nízkym výskytom respiračných ochorení, skôr dominujú tráviace infekcie. Navyše sme viac na čerstvom vzduchu, máme viac slnečného žiarenia, tvorí sa nám viac vitamínu D, sme v lepšej psychickej pohode. To tiež prispieva k lepšej kondícii imunitného systému. 

Akú otázku v súvislosti s očkovaním riešite najčastejšie s pacientami v ordinácii?

Rovnaké otázky, aké vidíme a počujeme v médiách, a to či už v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 alebo aj proti iným ochoreniam. U mnohých pacientov tieto dva roky vzbudili záujem o očkovanie aj proti iným ochoreniam, aktuálne veľmi často riešime napríklad očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Časté sú aj otázky ohľadom cestovateľských očkovaní. Keď sa leto bude končiť, nastanú otázky o ďalšej dávke očkovania proti COVID-19, ale aj o očkovaní proti chrípke či pneumokokom.

Akú rolu zohrávajú „hlavy“ rodín v postoji svojich blízkych k vakcinácii?

Vo všeobecnosti je úloha spoločenských autorít porovnateľná s úlohou „hlavy“ rodiny. Správna komunikácia a primeraná edukácia zameraná na vysvetľovanie všetkých aspektov očkovania, a to vrátane jeho limitácií a prípadných vedľajších príhod, sú zásadným aspektom úspechu očkovacej stratégie.

Čo môže každý z nás urobiť pre to, aby zodpovedne chránil seba aj okolie?

Dodržiavať protipandemické opatrenia, pri príznakoch infekcie sa otestovať a chrániť ľudí okolo, dodržiavať izoláciu, zaočkovať sa, prípadne ísť na tretiu dávku a starať sa o svoj imunitný systém, napríklad užívaním vitamínov a minerálov. Dôležité je však aj dôverovať medicínskym a vedeckým autoritám a nepodliehať hoaxom, ktoré sa často masívne šíria sociálnymi sieťami a médiami.

prof. MUDr. ZUZANA KRIŠTÚFKOVÁ, PhD. MPH

epidemiológ
Vedúca Katedry epidemiológie 
Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava
Prezident Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS

Ako vnímate súčasnú situáciu a prečo je dôležitá posilňovacia dávka?

V súčasnosti dominuje na Slovensku variant omikron. Po poklese chorobnosti je riziko ochorenia síce nižšie, ale stále pretrváva, pretože vírus SARS-CoV2 nezmizol. Tretia, posilňovacia dávka znamená doplnenie očkovacej schémy. Pri neživých vakcínach, ako sú vakcíny proti Covidu-19, tretia dávka poskytuje dobrú ochranu. 

Momentálne dominuje mutácia omikron. Prosím popíšte úlohu posilňovacej dávky.

V prípade variantu omikron tretia dávka môže pomôcť predísť infekcii. Ak aj infekcii nepredíde, tak môže pomôcť chrániť pred ťažkým priebehom ochorenia, ktoré vyžaduje pobyt v nemocnici. Toto je obzvlášť dôležité pre vysoko rizikovú populáciu.

Akú rolu zohrávajú „hlavy“ rodín v postoji svojich blízkych k vakcinácii?

Dnes sa v rodinách často o očkovaní diskutuje. Mladí ľudia sú veľmi dobre informovaní, hľadajú informácie na webových stránkach odborných inštitúcií a podľa mojich skúseností často vysvetľujú princípy, výhody aj riziká očkovania svojim rodičom, starým rodičom a privádzajú ich na očkovanie. Je správne, ak rodičia veria svojim deťom, že ich chcú ochrániť pred ťažkým priebehom ochorenia a smrťou na Covid-19. Nemusí to byť vždy hlava rodiny, ktorá má pri rozhodovaní o očkovaní posledné slovo. Nezáleží na tom kto, ale ako rozhodne.

S postupným uvoľňovaním opatrení je spojené cestovanie a zvýšený kontakt s ľuďmi. Aké opatrenia môžu znížiť prenos choroby?

Rovnaké, aké platili aj doteraz. Vyhýbajme sa kontaktu s cudzími ľuďmi, držme si odstup aspoň 2 metre. Pri stretnutiach so známymi sa neobjímajme a nebozkávajme. Podajme si len ruky a tie si často umývajme, prípadne dezinfikujeme. Ak sa nevyhneme priestorom, najmä nevetraným, v ktorých je veľký počet ľudí, ako sú autobusové a vlakové stanice, vlaky, autobusy, letiská, lietadlá a podobne, neváhajme použiť respirátor. Tieto opatrenia nás ochránia nielen pred Covidom-19, ale aj pred ostatnými nákazami horných dýchacích ciest. Pandémia nás naučila, ako sa chrániť, tak to využívajme a prežime dovolenku v zdraví.

MUDr. ELENA PROKOPOVÁ

hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu,
prezidentka SSPPS SLS,
ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast PRO BABY, s. r. o.

Je všeobecne známe, že deti a mladiství ochorenie kovid znášajú dobre. Čo je podľa vás dôležité vedieť o priebehu ochorenia kovid u detí a mladistvých?

Dôležité je vedieť, že deti sa môžu infikovať vírusom SARS-Cov-2 úplne rovnako ako dospelí. Vzhľadom na „nastavenie“ ich imunitného systému vedia vírusové ochorenia, teda aj ochorenie COVID-19, zvládať s menej závažnými klinickými príznakmi ako dospelí. 

V každom prípade je dôležité vedieť, že ak prišli deti do kontaktu s týmto ochorením, mali by sa testovať, či boli vírusom infikované, a to najmä pri objavení sa príznakov ochorenia. Mali by byť izolované a určite by mal ich zákonný zástupca kontaktovať ich pediatra. Mali by sa riadiť v liečbe jeho pokynmi. Odborná spoločnosť SSPPS SLS vypracovala štandardný terapeutický postup tohto ochorenia, schválený MZ SR. 

V žiadnom prípade by sa nemali rodičia riadiť radami svojho okolia, kamarátov alebo online prostredia. Pediater pozná zdravotný stav dieťaťa, vie mu určiť správnu liečbu aj režimové opatrenia. Napriek tomu, že deti majú ľahší priebeh ochorenia, stretávame sa v ambulanciách s deťmi s ťažším priebehom (vysoké horúčky trvajúce niekoľko dní, kašeľ – sprevádzajúci aj zápal pľúc, hnačky, dehydratácia a pod.) Pomerne často sa stretávame aj s dlhšie trvajúcimi následkami ochorenia v zmysle long covidu, a to aj u detí, ktoré mali priebeh akútneho ochorenia COVID-19 ľahký alebo dokonca bezpríznakový.

Lekárov s akými špecializáciami môžeme považovať za odborníkov na očkovanie? 

Určite primárnych pediatrov – zabezpečujú kompletne vo svojich ambulanciách povinné aj nepovinné očkovanie detí, ďalej imunológov, infektológov, epidemiológov. Teda tých, ktorí sa s očkovaním a preventabilným očkovaním stretávajú denne vo svojej práci, či už pri diagnostike, liečbe, ale aj pri prevencii týchto ochorení.


Podporené spoločnosťou Medison Pharma s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava Slovakia, ktorá zastupuje spoločnosť Moderna. 
[email protected]. Pripravené v júli 2022. SK-VAC-002-07/2022. SK-COV-2200005.

Ďalší článok