Domovská stránka » Inovatívna medicína » SO STÚPAJÚCIM VÝSKYTOM OBEZITY STÚPA AJ VÝSKYT DIABETU
Inovatívna medicína

SO STÚPAJÚCIM VÝSKYTOM OBEZITY STÚPA AJ VÝSKYT DIABETU

doc. MUDr. KATARÍNA RAŠLOVÁ, CSc.

Metabolické centrum MUDr. Kataríny Rašlovej, sro; Koordinačné centrum pre familiárne hyperlipoproteinémie, SZU, Bratislava

Čo by ste nám odporučili, aby sme naše srdce udržali v kondícii?

Dosiahnuť sa to môže predovšetkým zdravou stravou, ktorá musí mať nízky obsah živočíšnych tukov a zeleninu a/ alebo ovocie s každou porciou jedla. Dôležité je, aby strava obsahovala málo jednoduchých cukrov, ktoré sú nielen v sladkých potravinách, ale aj vo všetkých potravinách, ktoré sa pripravujú napr. z múky a zemiakov. A tiež pravidelný pohyb denne. Celú ľudskú históriu sme sa museli pohybovať. Keď sa pozrieme na deti, tie ani nevedia chodiť pomaly, vždy sa rozbehnú a rodičia ich musia spomaľovať. Náš životný štýl spôsobil, že sme prestali robiť to, na čo je ľudský organizmus stavaný – chodiť peši.

Aké rizikové faktory môžu viesť k srdcovo-cievnym ochoreniam?

Medzi základné rizikové faktory patrí vysoká hladina „zlého“ LDL cholesterolu. Rozsiahly výskum potvrdil, že vlastne neexistuje dolná hranica LDL cholesterolu, čím je nižšia, tým lepšie. LDL cholesterol by mal mať hodnotu pod 2,5 mmol/l. U ľudí, ktorí majú cukrovku alebo prekonali srdcovocievnu príhodu, by mala byť hladina LDL cholesterolu pod 1,8 mmol/l. Rizikovým faktorom je aj vysoký krvný tlak, pričom odporúčané hodnoty sú rovné alebo menšie ako 135/85. Je dôležité mať telesnú hmotnosť, ktorá je normálna, maximálne nadváha. Obezita je už diagnózou. Obezitu hodnotíme aj pomocou indexu telesnej hmotnosti – BMI, ktorý vypočítame ako pomer medzi hmotnosťou v kg/výška v metroch2 (BMI = kg/m2). Keď je hodnota BMI vyššia ako 30, jedná sa o obezitu.

Aký je momentálne výskyt diabetu na Slovensku?

Výskyt cukrovky stúpa na celom svete. Je to preto, lebo stúpa výskyt obezity v dôsledku nesprávneho stravovania a nedostatku telesného pohybu. Cukrovka je veľmi závažné ochorenie. Začne „bolieť“, až keď sa prejavia komplikácie, preto si ľudia nerobia veľa starostí s odporúčaniami lekárov. Veľké výskumy v rôznych krajinách ukázali, že cukrovka je ekvivalentom ischemickej choroby srdca. Ľudia s cukrovkou, ktorí ešte srdcový infarkt neprekonali, mali rovnaké riziko, že zomrú na srdcovú príhodu, ako ľudia, ktorí už infarkt prekonali.

Presné informácie o trendoch výskytu sú mimoriadne dôležité pre plánovanie v zdravotníctve, pre sociálnu politiku štátu, pre získavanie vedeckých poznatkov v medicíne, a tým pre zdravie človeka. Žiaľ, Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú úplnú medzeru v dátach o výskyte diabetu. Hoci čísla z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ukazujú pokles, netešme sa, nie je to pravda. Pravdou je, že informácie sa zbierajú metódami, ktoré sa dajú prirovnať k tým, ktoré sa používali pred 40-timi rokmi. Nevyužívajú sa možnosti elektronického zdravotníctva a metód umelej inteligencie. Slovenská diabetologická spoločnosť opakovane rokovala s NCZI, ale zatiaľ bez výsledku, napriek tomu, že ponúkala odbornú spoluprácu na každej úrovni.

Existuje v súčasnosti liečba cukrovky, o ktorej je známe, že zachraňuje životy tým, že znižuje výskyt srdcovocievnych príhod, na ktoré diabetik zomiera v priemere o 10 rokov skôr ako človek, ktorý cukrovku nemá?

Od roku 2015 máme takéto dôkazy o dvoch nových skupinách antidiabetík. Lieky, ktoré patria do týchto dvoch skupín nielen znižujú hladinu krvného cukru (glukózy) tým, že sa neprekročí hladina, ktorá je normálna u zdravého človeka, ale súčasne znižujú telesnú hmotnosť a najmä riziko úmrtia na srdcovocievne príhody. Tieto lieky majú schopnosť zastaviť progresiu obličkového zlyhania (liekov s podobným účinkom je veľmi málo) aj proces srdcového zlyhávania.

Majú slovenskí diabetici prístup k tejto liečbe?

Prístup k liečbe pacienti síce majú, ale nie dostatočne zavčasu. Na rozdiel od odporúčaní svetových expertov, slovenský diabetik môže mať tieto moderné účinné lieky predpísané až potom, ako má kombinácie klasických antidiabetík. A to môže byť už neskoro.

Aké riziká hrozia pri kombinácií ochorení diabetes a COVID-19?

Vedecké informácie o COVID-19 získavame „v behu“ pandémie, a to necelý rok. Ohľadom súvislostí medzi týmto ochorením a diabetom existujú konzistentné dáta. Ukazuje sa, že medzi pacientmi s infekciou koronavírusu SARS-CoV-2 je viac diabetikov a, žiaľ, majú aj vyššie riziko vážneho priebehu alebo úmrtí. Príčin je niekoľko a skúmajú sa. Diabetici majú niekoľkonásobne zvýšené riziko kardiovaskulárnych komplikácií a úmrtnosti a okrem základných rizikových faktorov (vek, LDL cholesterol, tlak krvi) hrá významnú úlohu hyperglykémia. Diabetes spôsobuje chronický zápalový proces nízkej úrovne, ktorý ovplyvňuje hojenie a regeneráciu organizmu – COVID-19 je infekčné ochorenie.

Ďalší článok