Domovská stránka » NEVYUŽITIE TELEMEDICÍNY ZAPRÍČINÍ MNOHÉ ZBYTOČNÉ A ODVRÁTITEĽNÉ ÚMRTIA
Inovatívna medicína

NEVYUŽITIE TELEMEDICÍNY ZAPRÍČINÍ MNOHÉ ZBYTOČNÉ A ODVRÁTITEĽNÉ ÚMRTIA

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

PETRA ZAPPE

Senior policy manažérka

Petra Zappe je senior policy manažérkou, ktorá sa v Americkej obchodnej komore v SR (AmCham Slovakia) dlhodobo venuje témam a politikám súvisiacich s inováciami, najmä s prepájaním umelej inteligencie a zdravotníctva. A práve o nich vám dnes porozpráva viac.

Ako vnímate digitalizáciu zdravotníctva a celkový posun telemedicíny za posledné obdobie?

Digitalizácia zdravotníctva je vo svete vnímaná ako prirodzený proces vývoja kvalitnejšej, efektívnejšej a precíznejšej zdravotnej starostlivosti. Digitálne technológie zvládnu aj tie najväčšie pracovné záťaže, a to vo finančných, administratívnych či lekárskych procesoch. Ak na Slovensku chceme lepšiu zdravotnú starostlivosť, digitálne technológie a inovácie by mali byť jednou z priorít nášho zdravotníctva. Opak je však realitou. Slovenské zdravotníctvo čelí mnohým výzvam a najväčšia pozornosť je venovaná napríklad urgencii pandémie Covid-19. No na inovácie a budúce trendy v zdravotníctve, ktoré sú práve tým najefektívnejším nástrojom dosiahnutia moderného a kvalitného zdravotníctva, nezostáva vôľa ani čas. 

Vidíme to napríklad pri konkrétnych technológiách, ktoré sú v okolitých krajinách bežné ako napríklad telemedicína. Napriek nezanedbateľnému potenciálu telemedicíny, v súčasných podmienkach SR neexistujú komplexné riešenia na zdravotné monitorovanie obyvateľov telemedicínskymi nástrojmi. Telemedicína je využiteľná v intenzívnej aj núdzovej starostlivosti či v starostlivosti o chronických pacientov. Väčšina krajín investuje významnou mierou do rozvoja služieb vzdialeného monitorovania, o to viac v čase korony, kedy nasadenie telemedicínskych služieb významnou mierou znížilo počet vážnych priebehov a hospitalizácií. Jej nevyužitie zapríčiní mnohé zbytočné a odvrátiteľné úmrtia.

Je strach ľudí z úniku dát oprávnený?

Zneužitie dát môže ovplyvniť nielen zdravie a osobný život pacienta, ale dokáže ochromiť prevádzku celého zdravotníckeho zariadenia. Počet kybernetických útokov na zdravotnícke zariadenia dokonca každým rokom výrazne rastie. Motívom je nielen získanie finančných prostriedkov, ale aj konkurenčnej výhody, či deštrukcia systémov. Napríklad fakultná nemocnica v Brne sa už viac ako rok spamätáva z kyberútoku, ktorý ochromil celú nemocnicu. Spôsobil finančnú stratu okolo 150 miliónov českých korún, pričom prišli o zmluvy a rôzne dokumenty. Dôležitá je však silná prevencia v podobe veľkého objemu investícií do kvalitnej bezpečnostnej infraštruktúry na centrálnej úrovni, aby sa tak zabezpečila vyššia úroveň ochrany.

Čo si myslíte o personalizovanom systéme liečby?

Ak použijem bežnú definíciu personalizovanej liečby, tak jej prístup je založený na tom, že rozdielni pacienti s tou istou diagnózou reagujú na rovnakú liečbu rozličným spôsobom. Personalizovaná liečba je však len súčasťou širšieho konceptu „personalizovanej medicíny“, ktorá v jednoduchosti znamená správnu diagnostiku a na mieru šitú liečbu pre správneho pacienta v správnom čase. Je to revolučná zmena prístupu v medicíne, ktorého základom je sledovanie individuálnych rozdielov na úrovni génov a proteínov. V tejto oblasti sú obrovským prínosom aj inteligentné technológie a AI, ktoré za krátky čas dokážu spracovať v reálnom čase obrovské množstvo dát. Personalizovaná medicína je efektívne a rýchle riešenie zdravotného problému bez zbytočných nežiaducich či zaťažujúcich vplyvov na pacienta, ako aj na celkový systém.

Aké využitie majú AI technológie v zdravotníctve?

Umelá inteligencia prináša do zdravotníctva prelomové riešenia. AI dokáže predĺžiť strednú dĺžku pri narodení, napríklad algoritmickým screeningom vývojových vád u novorodencov, vrodených chýb, či selekciou rizikových génov, dokáže zvýšiť výkonnosť lekárov automatickou segmentáciou diagnostických obrazov, či prispieť k personalizovanej medicíne pomocou AI asistovanej genómovej analýzy onkologických ochorení. Zároveň nám môže pomôcť pri interpretácií a predikciách v zdravotníctve. Hoci sa jej potenciál ešte nevyužíva na Slovensku naplno, pilotné projekty na úrovni konkrétnych zdravotníckych zariadení sa už rozbiehajú.

Napríklad Americká obchodná komora v SR (ďalej len AmCham) spolu s AISlovakIA (Národná platforma pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku) dlhodobo podporujú využitie inteligentných technológií a špecificky AI v zdravotníctve. V roku 2020 AISlovakIA podporilo vytvorenie národnej koncepcie MZ SR s názvom “AI stratégia v slovenskom zdravotníctve”, ktorého výstupom sú projekty digitalizovanej patológie podporované umelou inteligenciou, štruktúrovanie prepúšťacích správ za podpory AI, zvýšenie kvality skríningu srdcovo-cievnych ochorení s podporou umelej inteligencie, podpora rozhodovania pri liečbe prsníka za pomoci umelej inteligencie a mnohé iné. 

Ďalší článok