Domovská stránka » MUDR. KATARÍNA TURČINOVÁ LACKOVÁ: PANDÉMIA FUNGOVANIE TELEMEDICÍNY ZRÝCHLILA
Inovatívna medicína

MUDR. KATARÍNA TURČINOVÁ LACKOVÁ: PANDÉMIA FUNGOVANIE TELEMEDICÍNY ZRÝCHLILA

Foto: Adobe Stock

MUDR. KATARÍNA TURČINOVÁ LACKOVÁ

Kožná lekárka

Ktoré technológie vám najviac uľahčujú prácu?

Vo svojej práci v nemocnici som s technológiami v kontakte každý deň. Jednak si neviem predstaviť prácu bez medicínskeho informačného systému, kde sa v rámci jedného zdravotníckeho zariadenia zdieľajú výsledky vyšetrení i z iných odborných ambulancií. Čo sa týka odboru, v ktorom pracujem, dermatológie, veľkou pomocou pre nás je napríklad digitálna dermatoskopia, kde si vyšetrenú kožnú léziu/znamienko môžete archivovať a následne pri kontrole ľahšie posúdiť zmeny a vývoj. S obľubou sledujem i vývoj nových aplikácií, ktoré vedia v pomerne vysokom percente vyhodnotiť potenciálne riziko a poslať pacienta včas k lekárovi.

Čo vám popri práci v štátnom zariadení chýba v rámci digitalizácie/technológií najviac?

Pravdou je, že do štátneho zariadenia i napriek snahe nové technológie prenikajú o niečo pomalšie. Chýba mi napríklad prepojenie jednotlivých zdravotníckych zariadení v rámci Slovenska, pacienti musia preto výsledky vyšetrení z inej nemocnice priniesť v papierovej forme. 

Ako podľa vás ovplyvnila pandémia fungovanie zdravotníctva, čo sa týka telemedicíny?

Pandémia fungovanie telemedicíny signifikantne zrýchlila, viac sa začali využívať telefonické video konzultácie, pokiaľ to zdravotný stav pacienta dovolí. To do značnej miery odľahčilo nápor na ambulancie v najhoršej pandemickej situácií, kontrolné vyšetrenia sa dali realizovať elektronicky, prípadne dlhodobo sledovaným pacientom bez zmeny zdravotného stavu sa predpísala liečba cez elektronický recept, bez potreby návštevy ambulancie.

Majú ľudia podľa vás oprávnený strach z možného úniku informácií, ak bude digitalizácia v zdravotníctve ďalej napredovať?

Súhlasím, že sa tejto problematike treba detailne venovať a v žiadnom prípade ju netreba podceňovať, nakoľko rozhovor pacienta s lekárom je intímny, lekár sa dozvedá mnoho súkromných informácií o zdravotnom stave pacienta, ktoré je povinný zapísať do zdravotnej dokumentácie. Osobne však strach z úniku informácií nemám. Verím, že pri postupujúcej digitalizácií sa bude veľká pozornosť venovať i tejto oblasti, aby všetky informácie boli dostatočne zabezpečené a chránené.

Ďalší článok