Domovská stránka » Inovatívna medicína » KARCINÓM PĽÚC: NAJČASTEJŠIE NÁDOROVÉ OCHORENIE
Inovatívna medicína

KARCINÓM PĽÚC: NAJČASTEJŠIE NÁDOROVÉ OCHORENIE

Tento článok vznikol v spolupráci s:
Tento článok vznikol v spolupráci s:

Zhubné nádory pľúc sú najčastejšou formou zhubného nádoru na svete. Podľa údajov Medzinárodnej asociácie pre výskum rakoviny (IARC) bolo 2 093 876 nových prípadov rakoviny pľúc diagnostikovaných globálne v roku 2018. Tiež podľa odhadov IARC spôsobila rakovina pľúc 1 761 007 úmrtí, a preto je najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu.

prof. MUDr. STANISLAV ŠPÁNIK, CSc.

Interná onkologická klinika OÚSA a VŠ sv. Alžbety
I. onkologická klinika LFUK

V roku 2018 bolo diagnostikovaných viac nových prípadov u mužov (1 368 524) ako u žien (725 352). Úmrtnosť na rakovinu pľúc v Európe vrcholila na konci 80. rokov u mužov a začala neskôr klesať, zatiaľ čo po roku 2000 úmrtnosť žien naďalej rastie. Zhubné nádory pľúc patria medzi najčastejšie nádorové ochorenia aj v SR. Sú 3. najčastejšou rakovinou u mužov a 4. u žien, u mužov sú najčastejšou príčinou úmrtia na nádorové ochorenie.

FAJČENIE AKO RIZIKOVÝ FAKTOR

Pri vzniku nádorov pľúc zohráva najvýznamnejšiu úlohu fajčenie. Preto je primárna prevencia zhubných nádorov pľúc, teda opatrenia cielené tak, aby nádorové ochorenie vôbec nevzniklo, najlacnejšou a najúčinnejšou prevenciou. Stačí nefajčiť.

PREJAVY OCHORENIA

Ochorenie sa môže vyvíjať dlhý čas bez príznakov, preto je veľmi často diagnostikované až v pokročilom štádiu, kedy je šanca na úspešné vyliečenie malá. To je dôvod, prečo je sekundárna prevencia, resp. skríning (vyhľadávanie úplne včasných štádií, kedy nemá pacient žiadne prejavy choroby) také zložité a nie veľmi úspešné.

Prvými príznakmi býva kašeľ, u chronických fajčiarov, ktorí kašlú, je to zmena typu kašľa, neskôr s vykašliavaním krvi, dýchavica, bolesť na hrudníku, neskôr sprevádzané chudnutím a slabosťou.

AKO SA DIAGNOSTIKUJE OCHORENIE

Diagnóza musí byť potvrdená histologickým (z nádorového tkaniva), alebo aspoň cytologickým (zo steru zo sliznice pri bronchoskopii) vyšetrením. Štádium či rozsah ochorenia sa stanovuje podľa nálezu pri zobrazovacích vyšetreniach (CT, MRI, PET-CT). Čoraz väčší význam majú genetické vyšetrenia a molekulová biológia. Práve potvrdenie rôznych špecifických mutácií je nevyhnutné pre výber cielenej liečby, personalizovanej medicíny.

MOŽNOSTI LIEČBY

Základnou liečebnou stratégiou je radikálna chirurgická liečba. Je to jediný spôsob, ktorý môže ochorenie vo včasnom štádiu vyliečiť. Pokroky v chirurgickej liečbe, ako aj v anestéziológii a intenzívnej medicíne umožňujú radikálne operácie aj vo väčšom rozsahu. Pokroky v rádioterapii (ožarovaní) takisto umožňujú lepšie cielenie ožarovania, čím sa dosiahne väčšia radiačná dávka v nádore a menšie ožiarenie okolitého zdravého tkaniva. Najväčší pokrok sa dosiahol v systémovej liečbe.

Na rozdiel od klasickej chemoterapie, ktorá bola slabšie účinná a prinášala mnoho nežiaducich účinkov, cielená liečba – smerovaná na genetikou a molekulovou biológiou identifikované štruktúry na a v nádorových bunkách – priniesla väčšiu účinnosť so znížením nežiaducich účinkov. Rovnako imunoterapia vo vhodných prípadoch dosahuje veľmi sľubné výsledky. Je potrebné si však uvedomiť, že liečba pokročilých metastatických štádií ochorenia len zriedka vedie k vyliečeniu, ale v mnohých prípadoch sa podarí navodiť stav bez prejavov choroby, zlepšenie kvality života a ochorenie sa stáva chronickým, s mnohoročným prežívaním.

Ďalší článok