Domovská stránka » Inovatívna medicína » INOVÁCIE V MEDICÍNE
Inovatívna medicína

INOVÁCIE V MEDICÍNE

Každoročne viaceré renomované inštitúcie zostavujú vlastný rebríček TOP 10 inovácií v medicíne, ktoré by mali byť určujúcimi pre vývoj v medicíne v nasledujúcom roku.

doc. MUDr. JÁN BIELIK, CSc.

Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Osobne ma najviac oslovil prístup The Deloitte Center for Health Solutions, ktoré na základe ankety medzi odborníkmi z celého sveta vybralo 10 najlepších pre rok 2020, a to na základe nasledujúcej charakteristiky: „Inováciou je akákoľvek kombinácia činností alebo technológií, ktorá v súhrne, resp. ktoré samostatne majú potenciál významnej zmeny kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Uvedená kvalita obsahuje nielen vyššiu medicínsku hodnotu, lepšie medicínske výsledky, ale aj väčšie pohodlie, lepší prístup a zjednodušenie systému, pričom z ekonomického hľadiska by optimálnym predpokladom mali byť nižšie náklady.“ Spomínaných TOP 10 inovácií v zdravotníctve je nasledovných:

Sekvenovanie novej generácie: Aplikácie genetického sekvenovania, ktoré bude zvyšovať účinnosť cielenej liečby u doteraz „málo alebo vôbec neodpovedajúcich“ pacientov.

3D tlačené zariadenia: Lacnejšie a vysoko prispôsobené výrobky lekárskej techniky.

Imunoterapia: Liečba s potenciálom významne predĺžiť prežitie onkologických pacientov.

Umelá inteligencia: Schopnosť počítačov „myslieť“ a plniť úlohy, ktoré v súčasnosti vykonávajú ľudia, s vyššou rýchlosťou, presnosťou a menším využitím zdrojov.

Diagnostika v mieste starostlivosti: Umožní pohodlné, včasné a hodnoverné testovanie v mieste poskytovanej starostlivosti (napr. v ambulancii, v domácnosti a pod.).

Virtuálna realita: Simulované prostredia, ktoré by mohli urýchliť zmenu správania pacientov bezpečnejším, pohodlnejším a prístupnejším spôsobom.

Využitie sociálnych médií: Využitie údajov pre analýzu a sledovanie správania populácie pre zlepšenie populačného zdravia.

Biosenzory a sledovače: Sledovače aktivity, monitory a senzory zabudované do oblečenia, príslušenstva a zariadení.

Pohodlná starostlivosť: Centrá poliklinického charakteru a centrá urgentnej starostlivosti.

Telehealth: Pohodlnejší spôsob k prístupu zdravotnej starostlivosti spojený so zníženou záťažou zdravotníckeho systému.

S trochou zveličenia sa dá povedať, že veda si v oblasti inovácií v medicíne vždy odvedie vysoký štandard. Ostáva dúfať, že štátne autority nebudú zaostávať v ich aplikácii do praxe.

Ďalší článok