Home » Inovatívna medicína » CHOLESTEROL – TICHÝ ZABIJAK
Inovatívna medicína

CHOLESTEROL – TICHÝ ZABIJAK

Cholesterol je základným stavebným kameňom buniek. Nerozpúšťa sa v krvi, preto ho organizmus transportuje vo forme lipoproteínov. Pre srdce má význam LDL a HDL cholesterol. LDL preniká do ciev, HDL naopak nie. Preto sa práve LDL cholesterol ľudovo označuje aj ako zlý cholesterol a HDL naopak ako tzv. dobrý cholesterol.

Zvýšený cholesterol a jeho následky
Vysokú hladinu cholesterolu označujeme ako hypercholesterolémia. Vzniká v dôsledku dlhodobých nesprávnych stravovacích návykov, nadváhy, nedostatku fyzickej aktivity a fajčenia. Hypercholesterolémiu môžu vyvolať aj iné ochorenia ako cukrovka, ochorenia obličiek, štítnej žľazy, pečene a pod. LDL cholesterol sa ukladá v stene tepien a upcháva ich, čím vzniká ateroskleróza. Dôsledkom je potom porážka a srdcový infarkt. Práve preto je vysoká hladina cholesterolu veľmi nebezpečná.

Normálne a cieľové hodnoty cholesterolu
U domorodcov v prírode je celkový cholesterol približne na úrovni 3,0 mmol/l, LDL cca 1,3 mmol/l, čo považujeme za normálne hodnoty. Pre našu populáciu neexistuje univerzálna cieľová hodnota cholesterolu, pretože tá sa riadi rizikovým profilom pacienta. Najrizikovejší sú pacienti po infarkte, porážke, plastike upchatých ciev, ale aj diabetici a pacienti s chorými obličkami. V tejto skupine treba dosiahnuť LDL pod 1,8 mmol/l. Málo rizikoví pacienti by mali mať LDL pod 3 mmol/l.

Liečba vysokého cholesterolu
Základ liečby spočíva v úprave životného štýlu. Okrem diétnych opatrení má význam i zvýšenie fyzickej aktivity a skoncovanie s fajčením. V prípade, že tieto odporúčania nevedú k požadovaným výsledkom, je potrebné začať liečbu medikamentmi.

Medikamentózna liečba porúch lipidového metabolizmu
Statíny
V roku 1976 Endo a spol. zistili, že produkt plesne Penicilium citricum je schopný blokovať tvorbu cholesterolu v pečeni. Výsledkom účinku statínov je pokles cholesterolu o 30 až 50 %. Pokles LDL vedie k zlepšeniu prietoku krvi cievami. To je podstata mechanizmu, ktorým statíny predlžujú život pacientov s chorým srdcom a cievami. Problémom statínovej liečby býva výskyt nežiaducich účinkov, ako vznik svalových bolestí a poškodenie pečene. Tieto ťažkosti potom neraz vedú k prerušeniu alebo až k predčasnému ukončeniu liečby. Preto sa neustále hľadajú nové možnosti účinnej a pritom bezpečnej liečby vysokého cholesterolu.

Inhibítor vstrebávania cholesterolu
Na rozdiel od statínov nebrzdí tvorbu cholesterolu v pečeni, ale blokuje jeho vstrebávanie z potravy v tenkom čreve. Jeho použitie v kombinácii s nízkou dávkou statínov v jednej tablete umožňuje rýchle dosiahnutie až 50-60 % poklesu LDL cholesterolu pri zanedbateľnom výskyte vedľajších účinkov. V štúdiách, ktoré sledovali pacientov po infarkte, dialyzovaných, diabetikov a pod., zabezpečila táto moderná a bezpečná liečba väčší pokles LDL, predĺženie života pacientov a nižší výskyt infarktu v porovnaní s terapiou statínom. Samotný inhibítor vstrebávania cholesterolu sa používa u chorých, ktorí statíny netolerujú.

Živice, niacín a ostatné lieky
Tieto lieky, ktoré rovnako znižujú hladiny LDL cholesterolu a tukov, na Slovensku v súčasnosti nemáme k dispozícii. Ich užívanie je spojené s mimoriadne vysokým výskytom vedľajších účinkov.

Další článek