Domovská stránka » AKO ZLEPŠUJE DIGITALIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVO?
Inovatívna medicína

AKO ZLEPŠUJE DIGITALIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVO?

Foto: Adobe Stock

TATUL HAKOBYAN

WHO representative to the Slovak Republic

Prečo je podľa vás dôležité digitalizovať zdravotníctvo?

Digitálne nástroje ponúkajú riešenia, ktoré môžu posilniť systémy v zdravotníctve, napríklad prinášať zdravotnícke služby priamo k ľuďom a do komunít s poddimenzovanými službami, pomáhať mapovať ohniská chorôb a integrovať digitálne nástroje, vďaka ktorým bude zdravotná starostlivosť pohotovejšia a produktívnejšia.

Ako podľa vás môže digitalizácia pomôcť a zlepšiť zdravotný systém na Slovensku?

Digitalizácia môže Slovensku potenciálne pomôcť pri riešení určitých štrukturálnych výziev v zdravotníctve. Napríklad telemedicína môže pomôcť pri znižovaní geografických rozdielov v dostupnosti lekárov a zaistiť prístup k starostlivosti pre celú populáciu. Nástroje digitálneho zdravia môžu pomôcť posilniť poskytovanie základnej starostlivosti, čo by zase znížilo tlak na nemocnice a potenciálne zlepšilo zvládanie chronických chorôb.

Majú sa lekári obávať straty zamestnania kvôli niektorým novým technológiám alebo AI?

Nové technológie a AI môžu zmeniť predstavu o tom, čo to znamená byť lekárom: niektoré úlohy vymiznú, zatiaľ čo iné môžu byť pridané do pracovnej rutiny. Nikdy by však nemala nastať situácia, že by automatizovaná technológia nahradila lekára. Technológia nie je schopná nahradiť ľudskú empatiu: stroj nemôže reagovať spôsobom, o ktorom druhá osoba vie, že bol vypočutý a porozumený. Okrem toho stanovenie diagnózy a liečba pacienta nie sú lineárne procesy. Vyžaduje to kreativitu a schopnosti riešiť problémy, ktoré algoritmy a roboty nikdy nebudú mať. Je to len podporný nástroj v práci lekárov.

Sú údaje o pacientoch v bezpečí? Ako ich chránite v digitálnom svete?

V EÚ sú údaje o pacientoch chránené všeobecným nariadením o ochrane údajov, ktoré dodržiava veľmi vysoké štandardy ochrany súkromia a bezpečnosti. Mať silný právny rámec na ochranu údajov je však len jedným z aspektov, je tiež dôležité zabezpečiť, aby tieto pravidlá dodržiavali všetci zúčastnení. Striktné dodržiavanie rámca ochrany údajov je nástrojom budovania dôvery pacientov a lekárov v digitálne riešených sférach zdravia.

Ako si myslíte, že pandémia ovplyvnila digitalizáciu zdravotníctva?

Pandémia COVID-19 mala za následok zrýchlený nástup digitálnej technológie. Na riešenie akútnych potrieb, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo v dôsledku pandémie, boli použité digitálne nástroje. Obzvlášť primárna starostlivosť zaznamenala obrovský nárast konzultácií na diaľku. Od začiatku pandémie používa 58 % krajín EÚ telemedicínu ako náhradu za osobné konzultácie, pretože ordinácie rodinných lekárov a nemocnice obmedzujú osobný kontakt na nevyhnutné situácie.

Ďalší článok