Home » Dermatológia » PREVENCIA AKO KĽÚČ KU ZDRAVIU
Dermatológia

PREVENCIA AKO KĽÚČ KU ZDRAVIU

Kampaň iniciovali pred niekoľkými rokmi americké medicínske inštitúcie, v  Európe sa každoročne koná od roku 1999. Kampaň pokrýva vzdelávacie aktivity, ktoré kladú dôraz na prevenciu a včasnú diagnostiku ochorenia, tlačové konferencie alebo vyšetrovanie znamienok. Národné kampane v Austrálii, krajine s  navyšším výskytom kožných nádorov, skutočne priniesli zníženie výskytu týchto ochorení.

Aký je vplyv UV žiarenia na kožu
Hovorí sa: „Kde nechodí slnko, tam chodí lekár.“ Na tomto tvrdení je kus pravdy. UV žiarenie je potrebné na syntézu veľmi potrebného vitamínu D v koži. Na výrobu vitamínu D však úplne stačí bežný pobyt človeka na slnku. To znamená niekoľkominútová expozícia denne na bežne odhalené časti tela: tvár, dekolt, horné či dolné končatiny. UV žiarenie presne vymedzených vlnových dĺžok sa používa cielene na liečbu niektorých dermatóz, napr. psoriázy či ekzémových ochorení. Dermatológovia však omnoho častejšie riešia negatívne vplyvy ultrafialového žiarenia.

Aké stavy môže UV žiarenie spôsobiť
Nežiaduce účinky žiarenia na kožu môžeme rozdeliť na stavy spôsobené akútnym a chronickým, roky trvajúcim pôsobením. Najbežnejšou akútnou komplikáciou je spálenie kože – solárna dermatitída. Stretávame sa s ňou najčastejšie na začiatku leta, kedy ľudia vystavia neopálenú „nepripravenú“ kožu neprimeranému množstvu slnečných lúčov. Náchylní na spálenie sú ľudia s bielym fototypom kože (fototyp I  a  II zo štyroch stupňov). Zvlášť citlivá je vzhľadom na svoju štruktúru detská pokožka. Opakované spálenie kože v detstve, zvlášť u detí s  väčším počtom znamienok, sa považuje za rizikový faktor vzniku malígneho melanómu, mimoriadne zhubného nádoru vznikajúceho vo väčšine prípadov transformáciou pigmentových znamienok. Chronická celoživotná expozícia na slnku, napríklad u farmárov, námorníkov a pracovníkov pracujúcich vonku, spôsobuje predovšetkým nemelanómovú kožnú rakovinu.

Čo je melanóm?
Melanóm je nádor vychádzajúci z pigmentových buniek, melanocytov. Patrí medzi najzhubnejšie nádory vôbec. Napriek tomu, že nejde o častý nádor, je najčastejšou príčinou úmrtia na kožné choroby. Počet melanómov pribúda, našťastie, na úkor včasne zachytených. Je to aj v dôsledku edukačných a preventívnych akcií. Melanóm sa najčastejšie vyvíja zo znamienka. Varovnými signálmi sú zmena farby, šírenie névu do plochy alebo do výšky, svrbenie či krvácanie. Prognóza nádoru závisí od štádia ochorenia. Z tohto pohľadu sa považuje za rozhodujúci včasný záchyt melanómu.

Melanóm sa najčastejšie vyvíja zo znamienka. Varovnými signálmi sú zmena farby, šírenie névu do plochy alebo do výšky, svrbenie či krvácanie.

Aké sú možnosti liečby melanómu
Liečba sa odvíja od histologických parametrov. Včas zachytené melanómy s dobrými parametrami ponechávame iba na sledovaní. Melanómy s rizikovými parametrami sú liečené zaisťovacou tzv. adjuvantnou liečbou, ktorej cieľom je zabrániť prípadnému vzniku metastáz. Melanómy s metastázami sa liečia chemoterapiou alebo liekmi novej generácie. Donedávna prežívalo 5 rokov iba 5 % pacientov s  melanómom s  metastázami do orgánov. Liečba metastatického melanómu stagnovala desaťročia. Chemoterapia bola málo účinná. Významnejší pokrok sa objavil asi pred 5 rokmi, kedy bol registrovaný prvý liek novej generácie. V  súčasnosti máme k dispozícii dve skupiny liekov: inhibítory vnútrobunkových signálnych dráh a imunoterapeutiká. Všetky preparáty štatisticky významne zlepšili klinickú odpoveď v porovnaní s klasickou chemoterapiou. Vyvíjajú sa nové molekuly, testujú sa kombinované terapie. Limitujúcim faktorom je vysoká cena liekov. Najdôležitejšou prevenciou je ochrana pred ultrafialovými lúčmi.

Mladí ľudia v snahe dosiahnuť čo najrýchlejšie bronzový odtieň prichádzajú z pláže spálení.

Hazard s kožou
Ľudia nezriedka hazardujú. Nerešpektujú základné zásady ochrany pred UV žiarením. Pritom stále platí slogan použitý v austrálskych kampaniach: „Between eleven and three, slip under the tree.“ Mladí ľudia v snahe dosiahnuť čo najrýchlejšie bronzový odtieň prichádzajú z pláže spálení. Nerešpektujú intenzitu žiarenia v čase obeda, nechránia svoju kožu odevom a pokrývkou hlavy, nepoužívajú fotoprotektívne prípravky.
Taktiež zabúdame na odraz UV lúčov od vodných hladín. Častou chybou je aj nerešpektovanie nadmorskej výšky. Každých 300 metrov nadmorskej výšky stúpa intenzita UV žiarenia o 4 %. To znamená, že vo výške 1500 metrov je jeho intenzita vyššia o 20 %. Pacientom s veľkým počtom znamienok sa odporúča samovyšetrovanie a pravidelné kontroly u dermatológa, ktorý podozrivé prejavy vyselektuje, vyšetrí dermatoskopicky a odporučí prípadné včasné odstránenie.

Další článek