Home » Civilizačné ochorenia » PREVENCIA AJ V ROKU 2020
Sponsored
Liga proti rakovine

Je to už 30 rokov, čo bola založená najznámejšia nezisková organizácia na Slovensku pomáhajúca onkologickým pacientom a ich blízkym – Liga proti rakovine. Všetky tie roky predstavovali konštantnú snahu a úsilie šíriť v spoločnosti informácie o prevencii pred onkologickými ochoreniami.

Robíme tak formou informačných kampaní upozorňujúcich na rizikové faktory, prednáškami pre mladú generáciu, letákmi s odporúčaním, ako predchádzať nádorovým ochoreniam. Ročne totiž pribudne na Slovensku viac ako 30 000 pacientov s rakovinou. Vďaka informovanosti dnes už väčšina Slovákov pozná základné kroky, ktoré môžu zabrániť vzniku karcinómu. Dôležité je neprestávať a naďalej vzdelávať spoločnosť.

Ročne pribudne na Slovensku viac ako 30 000 pacientov s rakovinou.

V Lige proti rakovine sme dlhodobo v oblasti prevencie presadzovali aj spustenie skríningov, preto oceňujeme, že ich Ministerstvo zdravotníctvo SR v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom zaviedlo v rámci roku prevencie 2019.

Zdravie & Prevencia

Každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a môže preň urobiť veľa pravidelným absolvovaním preventívnych lekárskych prehliadok a skríningových programov. V rámci našej bezplatnej Onkoporadne odpovedáme na množstvo otázok o tom, aký je rozdiel medzi prevenciou a skríningom. Primárna prevencia je súbor opatrení na predchádzanie chorobám (zdravý životný štýl). Skríning (sekundárna prevencia) môže odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Onkologické ochorenie sa spočiatku nemusí prejavovať žiadnymi, alebo len zanedbateľnými príznakmi.

Tieto môže odhaliť práve skríningové vyšetrenie. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka maternice. U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc. Ministerstvo zdravotníctva SR preto začalo s týmito typmi skríningov: skríning kolorektálneho karcinómu, karcinómu prsníka a karcinómu krčka maternice.

Toto môžu byť kroky, ktoré budú postupne znižovať číslo predstavujúce počet nových pacientov. Práve tí často odkazujú: „Starajte sa o svoje zdravie. Nikomu neprajeme zažiť to, čím prechádzame my.“ Preto jedným z cieľov Ligy proti rakovine je i v roku 2020 poskytovať informácie o možných spôsoboch, ako si chrániť zdravie prevenciou.

Mgr. Petra Benczyová
PR manažérka Ligy proti rakovine

Next article