Home » Civilizačné ochorenia » PĽÚCNA HYPERTENZIA: BERIE CHORÝM DYCH
Sponsored
Pľúcna hypertenzia, teda vysoký tlak krvi v pľúcnych cievach, vzniká v dôsledku chorobných zmien a zhrubnutia steny ciev, taktiež v kombinácii s usadením a organizáciou krvných zrazenín v týchto cievach. Dôsledkom je porušenie normálneho prietoku krvi cez pľúcnu cirkuláciu, a tým aj znížený výdaj krvi srdcom do celého tela ako aj nedostatočné okysličenie krvi v pľúcach.

V úvodných štádiách viaceré kompenzačné mechanizmy vedia dostatočne zabezpečiť organizmus kyslíkom. Ako náhle požiadavky na kyslík prekročia prah kompenzačných schopností srdca a krvného obehu, dostavia sa príznaky.

Príznaky ochorenia

Prvý a najčastejší prejav je dýchavica pri bežnej záťaži, ako je rýchlejšia chôdza, či stúpanie do schodov. Neskôr sa pri námahe pridružia bolesti na hrudníku, točenie hlavy príp. krátkodobá strata vedomia. Pacienti môžu pokašliavať, cítia sa unavení a nevýkonní. V pokročilých štádiách, keď prietok krvi cez poškodené pľúcne cievy je nedostatočný a srdce nedokáže udržiavať svoj výkon, začnú opuchať predkolenia, zväčšuje sa brucho zadržanou vodou.

Diagnóza ochorenia

Potvrdenie pľúcnej hypertenzie a jej mnohých príčin vyžaduje popri bežných vyšetreniach (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, RTG hrudníka, EKG,..), viaceré zobrazovacie metódy ako echokardiografia (vyšetrenie srdca ultrazvukom), scintigrafia pľúc (prietok krvi pľúcami hodnotený rádioizotopom), počítačová tomografia, ale aj vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, spirometria. Vyšetrením, bez ktorého sa diagnostika nezaobíde, je katetrizácia pravého srdca.

Prognóza ochorenia

Prognosticky najnepriaznivejšími sú pľúcna artériová hypertenzia a chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia. Ide o zriedkavé, závažné, ťažko liečiteľné choroby. Liečba, tzv. špecifická, priaznivo ovplyvňuje chorobný proces v stene pľúcnych ciev, tým v nich znižuje odpor voči prietoku krvi, zlepšuje prejavy ako aj kvalitu a dĺžku života, chorobu však vyliečiť nevie.

Navyše je finančne náročná a predpis je viazaný na špecializované pracoviská – na 3 ústavy srdcových a cievnych chorôb. Výnimočnou je chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia, ktorá je v určitých prípadoch vyliečiteľná chirurgickým odstránením krvných zrazenín a chorých častí cievnej steny (pľúcna endarterektómia), a tým ich spriechodnením. Tento veľmi náročný špeciálny chirurgický výkon, ktorý nie je vhodný pre všetkých pacientov, sa považuje za zlatý štandard liečby.

Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC,
Vedúci lekár Centra pre VCHS
v dospelosti a Expertízneho pracoviska pre CTEPH

Next article