Home » Civilizačné ochorenia » FIBRILÁCIA PREDSIENÍ: KEĎ JE SRDCE “VYHODENÉ” Z RYTMU
Sponsored

Čo je fibrilácia predsiení a k čomu môže viesť?

Fibrilácia predsiení je ochorenie srdca, ktorého dôsledky sa môžu dotýkať ktoréhokoľvek orgánu v tele človeka. Pri tomto type arytmie (všeobecný termín pre poruchu tvorby alebo vedenia elektrických vzruchov v srdci) je porušená normálna koordinovaná činnosť medzi predsieňami a komorami srdca.

Predsiene srdca sa normálne nesťahujú, ale len chvejú, stráca sa aktívny príspevok predsiení k plneniu komôr krvou, komory sa sťahujú nepravidelne, vo väčšine prípadov zrýchlene a vypudzujú do celého organizmu každým sťahom nerovnomerné množstvo krvi. Pacienti s týmto ochorením sú ohrození viacerými komplikáciami, osobitne cievnou mozgovou príhodou v dôsledku vzniku krvných zrazenín a zlyhaním srdca.

Aké sú rizikové faktory?

Na vznik fibrilácie predsiení sú náchylnejší pacienti vo vyššom veku, s vysokým krvným tlakom, tí, ktorí už majú aj iné srdcovocievne ochorenia (napr. srdcové zlyhanie, postihnutie srdcových chlopní, po prekonaní infarktu myokardu v minulosti), ale tiež s cukrovkou, obézni, s chronickým ochorením pľúc, štítnej žľazy. Ďalej tí, ktorí majú túto arytmiu v rodine, alebo aj pacienti, ktorí holdujú alkoholu.

Aké sú možnosti liečby?

Liečba je zameraná súčasne na ovplyvnenie možných vyvolávajúcich príčin, liečbu základného ochorenia srdca a prevenciu komplikácií. Z hľadiska samotnej arytmie zvažujeme lieky, ktoré dokážu zvrátiť abnormálnu elektrickú aktivitu v srdci a znovu nastoliť normálny rytmus, tzv. sínusový rytmus, alebo dokážu kontrolovať frekvenciu srdca v požadovanom rozmedzí pri ponechanej arytmii. Do úvahy prichádzajú aj nemedikamentózne postupy, napr. elektrická kardioverzia (výboj alebo šok), „malá operácia“ pomocou katétrov zavedených do srdca cez cievny systém, alebo implantácia trvalého kardiostimulátora, teda strojčeka. Pri prevencii komplikácií zohráva kľúčovú úlohu antikoagulačná liečba.

85 % pacientov s touto arytmiou je starších ako 65 rokov

Čo znamená antikoagulačná liečba, ako dlho trvá takáto liečba?

U každého pacienta, u ktorého sa diagnostikuje fibrilácia predsiení, sa hneď v úvodných krokoch musí určiť, aké má pacient riziko komplikácií, najmä tzv. tromboembolických, teda aké je riziko vzniku krvnej zrazeniny (osobitne v srdci) a jej zaplávania kdekoľvek do celého tela, predovšetkým do mozgu. To je vlastne podstatou vzniku cievnej mozgovej príhody. Ak je toto riziko na základe zhodnotenia celkového stavu a pridružených ochorení dostatočne vysoké, indikujeme liečbu, ktorá dokáže tejto komplikácii efektívne zabrániť, resp. riziko minimalizovať. Ako už zo samotného názvu vyplýva, slovo antikoagulačná pozostáva z 2 častí: anti (proti) a koagulácia (zrážanie), teda je to liečba zabraňujúca tvorbe krvných zrazenín. Liečba trvá tak dlho, pokiaľ sú prítomné rizikové faktory, vo vyššom veku je zvyčajne celoživotná.

Týka sa toto ochorenie len starých ľudí? Čo ak je potrebná urgentná operácia a pacient je antikoagulovaný, existuje antidótum?

Ochorenie je so zvyšujúcim sa vekom ľudí častejšie, 85 % pacientov s touto arytmiou je starších ako 65 rokov. Kým v detstve je arytmia skôr výnimočná (okrem prípadov po operáciách srdca), neskôr sa jej výskyt pohybuje od 0,1 % u osôb mladších ako 55 rokov až po viac ako 10 % u osôb starších ako 80 rokov. So stúpajúcim vekom stúpa aj riziko, že pacienti budú potrebovať nejaký operačný výkon, aj urgentný. V prípade antikoagulačnej liečby máme rôzne možnosti zastavenia, dokonca zvrátania antikoagulácie, avšak najúčinnejšie a najbezpečnejšie je použitie antidót, čiže protilátok, ktoré boli špeciálne vyvinuté na tento účel.

Ako prídem na to, že mám fibriláciu predsiení?

Najčastejšie tak, že začnete mať pocity nepravidelnej činnosti srdca, pocity vynechávania činnosti srdca. Preto je veľmi dôležité sa už v mladšom veku naučiť si odmerať pulzovú frekvenciu a jej pravidelnosť, resp. nepravidelnosť. Okrem toho sa môže fibrilácia predsiení prejavovať pocitom zníženej kondície, zníženej tolerancie námahy, zadýchavania sa, zvýšenej únavnosti, nadmerným potením sa, v neskorších štádiách aj opuchom nôh a podobne. Prejavy uvedenej arytmie môžu byť veľmi rôznorodé a v prípade prítomnosti rizikových faktorov jej vzniku je potrebné po nej aktívne pátrať aj v prípade menej špecifických príznakov. Na jednoznačné potvrdenie diagnózy je potrebný elektrokardiografický (EKG) záznam.

MPR-SK-100018

MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC,
prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie NUSCH, a. s.

Next article