Home » Civilizačné ochorenia » AKÉ SÚ PRÍČINY CHOCHP?
Sponsored
Podľa definície ide o bežné, liečiteľné ochorenie, ktorému sa dá predchádzať a je charakterizované pretrvávajúcimi respiračnými symptómami a obmedzením prietoku vzduchu v dôsledku abnormalít dýchacích ciest a/alebo pľúcnych mechúrikov.

Tieto abnormality sú obvykle spôsobené vystavením dýchacieho systému škodlivým časticiam alebo plynom. Spomedzi všetkých príčin úmrtí vo svete bola CHOCHP v roku 2016 treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Aktívny fajčiar s ťažkým alebo veľmi ťažkým stupňom závažnosti CHOCHP stratí v priemere až 5,8 roka života.

Spomedzi všetkých príčin úmrtí vo svete bola CHOCHP v roku 2016 treťou najčastejšou príčinou úmrtia.

Príčiny vzniku ochorenia

CHOCHP vzniká následkom dlhodobého vdychovania škodlivín, ktoré sa vyskytujú napr. pri práci, pri kúrení uhlím v domácnostiach, ale najčastejšie vdychovaním tabakového dymu z cigariet, cigár, fajok.

Až 80 % prípadov ochorení je spôsobené aktívnym alebo pasívnym fajčením. Týka sa to aj tzv. elektronických cigariet a nehoriacich/ zahrievaných foriem tabaku. Popularita týchto alternatívnych spôsobov fajčenia celosvetovo narastá. Aerosól takto produkovaný obsahuje toxické chemikálie, ktorých užívanie je spojené s vážnymi rizikami.

Príznaky ochorenia

CHOCHP je zákerná v tom, že sa začína veľmi nenápadne – spravidla pomaly, postupne a ťažkosti si pacient uvedomí až vtedy, keď sú pľúca nezvratne poškodené. Mnohí pacienti preto vyhľadajú pomoc neskoro. Ochorenie postupne znemožňuje normálne, prirodzené dýchanie. Pacienti majú často pocit stiahnutého hrudníka, nie sú schopní nadýchnuť do pľúc dostatok vzduchu. Dýchavica sa zvýrazňuje pri námahe, v pokročilých štádiách je problémom aj ranná hygiena či obliekanie. Ochorenie sprevádza kašeľ, pričom je typické vykašliavanie hlienu hlavne ráno po zobudení.

S ochorením sa spája únava a nedostatok energie, časté infekcie dýchacích ciest, ktoré sa zdĺhavo liečia. Pre pokročilé štádia je typická strata telesnej hmotnosti, chudnutie, obmedzenie bežných, každodenných aktivít, fyzická limitácia a výrazne znížená kvalita života.

MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH,
Klinika pneumológie,ftizeológie a
funkčnej diagnostiky
LF SZU a UN Bratislava

Next article