Domovská stránka » Civilizačné ochorenia » ADHERENCIA K LIEČBE U PACIENTOV S CHOCHP
Sponzorované

Veľmi dôležité je nastavenie životného štýlu

Napriek výraznému pokroku v liečbe pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) v ostatných desaťročiach, nedostatočná adherencia k liečbe, nedodržiavanie liečebných režimov a nesprávne inhalačné techniky predstavujú významnú prekážku pre dosiahnutie zlepšenia kvality života pacientov.

Nedostatočné užívanie inhalačných liekov, ale aj ich nadmerné používanie. Rovnako nesprávne inhalačné techniky vedú často k progresívnemu zhoršovaniu typických prejavov CHOCHP.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-10.png
Význam spolupráce pacient-lekár

V priemere len 40 – 60 % pacientov dodržiava lekárom odporučený terapeutický režim a iba 1 z 10 pacientov správne inhaluje svoje lieky. K dosiahnutiu želaného úspechu v liečbe je veľmi dôležitá spolupráca a dôvera medzi pacientom a lekárom. Pacient by mal byť ošetrujúcim lekárom informovaný o svojom ochorení, jeho možnom vývoji, rizikách zhoršenia a potenciálnych komplikáciách, ako aj o možnostiach farmakologickej a veľmi dôležitej nefarmakologickej liečbe – pravidelný pohyb, respiračná fyzioterapia, u fajčiarov veľmi dôležité odvykanie od fajčenia.

CHOCHP je liečiteľné ochorenie

Základným princípom pre dosiahnutie stanoveného cieľa je včasná diagnostika ochorenia, komplexná terapia, minimalizácia, ideálne odstránenie negatívnych vplyvov prostredia a návykov. Skríning, aktívne vyhľadávanie pacientov s CHOCHP by mali byť neoddeliteľnou súčasťou preventívnych programov u ľudí s rizikovými faktormi, nad 40 rokov veku.

Pľúcna rehabilitácia

Rehabilitačný program by mal byť prispôsobený individuálnym potrebám a cieľom, či očakávaniam pacienta. Vo všeobecnosti kombinuje vzdelávanie o CHOCHP, nácvik správneho dychového vzoru či inhalačných techník, používanie fyzioterapeutických pomôcok, zlepšovanie sily dýchacieho svalstva, ako aj celkovej fyzickej kondície, liečbu iných ťažkostí ako sú poruchy rovnováhy, bolesti chrbtice. Dôležitou súčasťou je výživové poradenstvo. Pľúcna rehabilitácia môže významne znížiť potrebu opakovaného prijatia do nemocnice, zvýšiť schopnosť pacienta zúčastňovať sa na každodenných činnostiach a zlepšovať kvalitu života. Je však dôležité ju zahájiť čím skôr po prepustení z nemocnice.

MUDr. Mária Drugdová,
pneumológ-ftizeológ
Pneumo-Alergo
Centrum, Bratislava

Ďalší článok