Zrelý vek
PREVENCIA CIEVNYCH MOZGOVÝCH PRÍHOD
Cievne mozgové príhody (CMP) predstavujú závažný celosvetový problém, ktorý bude so zvyšujúcim sa vekom populácie narastať. Sú druhou najčastejšou príčinou úmrtia a najvýznamnejšou príčinou zneschopnenia.
Zrelý vek
KARCINÓM PĽUC
Na začiatku 20. storočia bol karcinóm pľúc (KP), tiež rakovina pľúc, zriedkavým ochorením. V roku 2008 obsadil v rebríčku výskytu zhubných nádorov vo svete vedúce miesto s 1,61 milióna nových prípadov.