Zdravý zrak
NAJČASTEJŠOU OPERÁCIOU NA ĽUDSKOM TELE JE OPERÁCIA KATARAKTY
V súčasnosti sa vykonáva takmer výlučne ambulantným spôsobom pomocou špičkových operačných poloautomatov. 
Zdravý zrak
NAJČASTEJŠOU OPERÁCIOU NA ĽUDSKOM TELE JE OPERÁCIA KATARAKTY
V súčasnosti sa vykonáva takmer výlučne ambulantným spôsobom pomocou špičkových operačných poloautomatov.