astigmatizmus
Zdravé oči už v škôlke
Zhoršovaniu kvality zraku nie je ušetrený nikto. Ani deti v predškolskom veku. Naši najmenší však nedokážu sami posúdiť, či vidia „normálne“. Sú totiž schopní vyrovnať očné poruchy až do 4–5 dioptrií, a tak naďalej bez viditeľnej zmeny fungovať v známom prostredí.