Onkológia
NEUTROPÉNIA: NÍZKY POČET BIELYCH KRVINIEK A LEUKOCYTOV
Čo môžu ľudia urobiť v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach? Ak by ľudia na Slovensku zodpovednejšie pristupovali k svojmu zdraviu, nemuselo by každý rok pribudnúť viac ako 30 000 nových prípadov onkologických ochorení. Dôležitou súčasťou zodpovedného prístupu je okrem udržiavania optimálneho stavu zdravia zdravým životným štýlom aj pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok a účasť na skríningových … Pokračovanie