Digitálne Zdravie
NEVYUŽITIE TELEMEDICÍNY ZAPRÍČINÍ MNOHÉ ZBYTOČNÉ A ODVRÁTITEĽNÉ ÚMRTIA
Petra Zappe je senior policy manažérkou, ktorá sa v Americkej obchodnej komore v SR (AmCham Slovakia) dlhodobo venuje témam a politikám súvisiacich s inováciami, najmä s prepájaním umelej inteligencie a zdravotníctva. A práve o nich vám dnes porozpráva viac. Ako vnímate digitalizáciu zdravotníctva a celkový posun telemedicíny za posledné obdobie? Digitalizácia zdravotníctva je vo svete vnímaná ako prirodzený proces vývoja kvalitnejšej, … Pokračovanie